Hälsosatsning för seniorer

Sedan 2005 drivs Hälsoprojektet av Gymnastik- och Idrottshögskolan (GIH) i samarbete med kommuner och friskvårdsanläggningar. Projektet innebär att personer som är 65+ deltar i gruppträning som leds av studenter från GIH, under handledning av kommunerna och GIH.