Handlingsfrihet, motståndskraft
och samverkan är fundamentet
för ett tryggt Sverige

Omvärldsförändringarna medför att Försvarsmakten verkar i en alltmer komplex säkerhetspolitisk situation. Både civil och militär närvaro på Östersjön ökar kontinuerligt, samtidigt som internationella spänningar påverkar även de nordiska länderna. Situationen ställer höga krav på försvaret och stärker behovet av goda internationella samarbeten och ett välutvecklat totalförsvar på hemmaplan.

Tillsammans försvarar vi Sverige

Sveriges försvarsmakt ska försvara landet och värna vår säkerhet, frihet, självständighet. Försvaret av de värden vi håller högt pågår varje dag, året runt. Det är kärnan i Försvarsmaktens uppdrag – i dag och i morgon, i fred, kris och krig.

Tillsammans med andra bygger vi ett starkare försvar och en stabilare omvärld. I vår uppgift ingår också att – tillsammans med det övriga totalförsvaret –stå rustade för att klara kriser och om det värsta händer, ett krig.

Läs mer på www.forsvarsmakten.se