Här är de hetaste infrastrukturfrågorna under Almedalsveckan

Infrastruktur är alltid ett högaktuellt ämne i Almedalen och så även i år. Almedalen.se har samlat några av de allra hetaste frågorna som kommer diskuteras och evenemangen du absolut inte vill missa.

Infrastruktur är ett ämne som har många beröringspunkter med andra viktiga valfrågor. Ett välfungerande transportnät, moderna bostäder och digital infrastruktur ses av de allra flesta som en nyckel till en fortsatt ekonomisk tillväxt och en mer hållbar framtid. Detta, kombinerat med de höga kostnaderna, gör att stora infrastrukturprojekt ofta blir politiska vattendelare och väcker mycket känslor – även i Almedalen.

Tågen väcker känslor

Sveriges tågtrafik är en fråga som berör många och de allra flesta har väl någon gång beklagat sig över försenade tåg, signal- eller växelfel. Svensk järnväg har även blivit ett politiskt slagträ och flera partier har lyft fram järnvägens roll för att skapa ekonomisk tillväxt och ett mer hållbart samhälle, så även under årets Almedalsvecka.

En av de mest omdebatterade frågorna de senaste åren har varit höghastighetstågens vara eller icke vara i Sverige. De flesta tycks se fördelarna och behovet av höghastighetståg som kan knyta ihop landets städer och avlasta flygtrafiken, men med tanke på kostnaderna och tidshorisonterna är det långt ifrån enkelt att genomföra. Höghastighetståg kommer därmed diskuteras friskt under Almedalsveckan.

Bostadsbristen hotar tillväxten

Sveriges ekonomi går bra just nu men många målar upp bostadsbristen som ett hot mot en fortsatt tillväxt. I dagsläget råder det ett underskott på bostäder i 243 av 290 svenska kommuner och allra värst är läget i storstadsregionerna.

För att lösa de här problemen pågår just nu stora byggsatsningar runt om i landet. Samtidigt finns det många som tar tillfället i akt i Almedalen för att diskutera hur vi kan skapa de bästa förutsättningarna för bostadsbyggande och genomföra satsningarna på ett hållbart sätt, både miljömässigt och socialt.

Omställning till fossilfria fordon 

I dag finns det en bred politisk samsyn kring målet om att Sverige ska ha en fossiloberoende fordonsflotta år 2030. Men även om de flesta politiker är överens om det aggressiva målet saknas det en tydlig färdplan för hur det ska uppnås.

Med den bakgrunden är det därför många aktörer som under Almedalsveckan kommer diskutera vilka infrastruktursatsningar som kommer krävas för att ersätta de fossila bränslena. Vilka nya bränslen ska användas och hur gör vi det möjligt att köra elbilar över hela landet?

Evenmangen du inte vill missa

Tåg och järnväg

Har Sverige råd att vänta på tåget?
Västra Götalandsregionen
2 juli 2018, 12:00 – 13:00

När kommer tåget börja gå som tåget?
Centerpartiet
2 juli 2018, 14:30 – 15:00

Nya stambanor för järnväg – en investering i Sveriges framtid
Swedtrain, Branschföreningen Tågoperatörerna
3 juli 2018, 08:00 – 08:45

Varför kan inte svenska tåg vara lika punktliga som tågen i Japan?
Dagens Samhälle
4 juli 2018, 12:30 – 12:45

Bostadsbristen

En halv miljon nya bostäder till 2025 – dröm eller verklighet?
Dagens Samhälle
3 juli 2018, 12:30 – 12:45

Hur skapar vi bostäder utan att bygga nya städer?
Belatchew Arkitekter
2 juli 2018, 15:00 – 15:50

Bygger regelförändringar fler bostäder?
Uppsala kommun
3 juli 2018, 15:00 – 15:45

Vem ska finansiera framtidens bostäder?
Veidekke Sverige
4 juli 2018, 09:30 – 11:00

Fossilfria fordon

Smarta bilar, smarta nät
Elbilsalliansen Nissan Renault
3 juli 2018, 09:30 – 10:30

Hur laddar vi för elfordonsrevolutionen?
BIL Sweden, MRF
3 juli 2018, 13:00 – 13:45

2020 är 20 procent elbilar. Hur löser vi resten?
Skoda Sverige
4 juli 2018, 14:00 – 15:00

Kan Sverige bli världsbäst på elbilar?
Svenska Dagbladet
4 juli 2018, 14:40 – 15:00