Här är de mest uppmärksammade ämnena inom vård och omsorg under Almedalen

Vård och omsorg är något som berör oss alla och under årets Almedalsvecka kommer stort fokus ligga på bland annat digitaliseringen och krisen inom förlossningsvården. Almedalen.se har sammanställt de viktigaste frågorna som kommer att diskuteras under Almedalsveckan 2018 och eventen du kommer att vilja besöka.

Sjukvården i Sverige ligger ständigt högt på den politiska agendan och i år är inget undantag. Förlossningsvården, den utbredda personalbristen och vattendelaren vinster i vården är särskilt i ropet och har varit frekvent debatterat och diskuterat. Som en av de högst prioriterade frågorna för väljarna och ett fundament i välfärdssystemet kommer vård och omsorg att dominera många diskussioner och seminarier under årets Almedalsvecka.

Krisen inom förlossningsvården
Överfulla sjukhus och rum, stressad och utbränd personal och allt fler nedstängda förlossningsenheter är några av anledningarna till att Sveriges förlossningsvård just nu befinner sig i kris. Hur man ska göra förlossnings- och mödravården säker för alla blivande mödrar i Sverige är därför något som kommer att diskuteras från flera olika angreppsvinklar under Almedalsveckan, inte minst från politikernas håll.

Vattendelaren vinster i vården
Vinster inom vård och omsorg är en het fråga där det råder delade meningar kring huruvida det ska finnas möjligheter att tjäna pengar på sjukvård eller ej. De delade uppfattningarna banar väg för många diskussioner och seminarier kring ämnet. Många frågar sig om det är rätt att privata vårdföretag ska kunna gå med vinst genom att hjälpa personer i behov av vård.

Den rådande personalbristen
Att det råder stor brist på personal inom vården har knappast undgått någon. Socialstyrelsen har konstaterat att vi i Sverige har en generell rådande brist på både grund- och specialistutbildade sjuksköterskor, barnmorskor och specialistläkare. Detta gör sjukvården sårbar och leder till fler vårdskador, dödsfall och överarbetad personal. Hur man ska tackla utmaningen inom sjukvården finns det dock olika åsikter om och flera perspektiv på eventuella lösningar kommer att tas upp under Almedalsveckan.

Digitaliseringens påverkan på vården
Digitaliseringen blir mer och mer utbredd och den har även nått vården som har avancerat rejält på det digitala planet bara under de senaste åren. Positiv utveckling märks genom nya appar, AI-tjänster och digitala vårdtjänster inom både privat och offentlig vård. Många ser samtidigt digitaliseringen som en av de största utmaningarna under de kommande åren och än släpar många vårdinstanser efter. Med stora möjligheter kommer även stora hinder att överkomma – något flera aktörer kommer att belysa under Almedalsveckan.

Evenemang du inte vill missa

Krisen inom förlossningsvården

Hur förbättrar vi förlossningsvården?
RFSU
4 juli 2018, 12:00 – 13:00

Hej sjukvården, har jag ett sprucket underliv? – så kan visualisering minska tabut kring vaginan
East Sweden, Region Östergötland, Linköpings kommun, Norrköpings kommun, Motala kommun, Linköpings universitet, Östsvenska Handelskammaren
4 juli 2018, 13:00 – 13:55

Hur står det till med förlossningsvården idag?
RFSU
4 juli 2018, 16:45 – 17:15

 

Personalproblematiken inom vården

Personalbrist i äldreomsorgen – hur gör vi branschen mer attraktiv för att locka nya medarbetare?
Norlandia Care, Seniorval
3 juli 2018, 15:00 – 15:45

Bör läkares jour ersättas av utökad schemaläggning?
Sveriges läkarförbund
4 juli 2018, 14:10 – 15:00

Primärvården förändras – vart är vi på väg
Capio
2 juli 2018, 11:00 – 11:50

 

Digitaliseringen och vården

Löser digitala tjänster vårdens tillgänglighetsproblem?
Dagens Medicin Agenda, DI Digital, Smile incubator, HealthCap, Medeon, Sciety
2 juli 2018, 08:00 – 08:30

E-hälsodueller – AI, innovation och hälsodata
eHälsomyndigheten
2 juli 2018, 13:00 – 14:00

Digitaliseringen, vården och medborgaren – är de på väg åt samma håll?
PwC
3 juli 2018, 14:30 – 15:20