Här bryts tystnaden om folksjukdomen

Genom politiskt ledarskap ska tystnaden kring inkontinens brytas och kompetensen inom inkontinensvården lyftas. Det är några av slutsatserna från det rundabordssamtal om inkontinensvård som Essity anordnade på tisdagsmorgonen i Almedalen.
För andra året i rad anordnade Essity ett rundabordssamtal med målet att bryta tystnaden kring inkontinens.

Detta var andra Almedalsveckan i rad som Essity, tidigare SCA Hygiene Products, bjöd in till ett rundabordssamtal med målet att bryta tystnaden kring inkontinens. För trots att en halv miljon svenskar lider av inkontinens är det en sjukdom som det väldigt sällan pratas om  – ett faktum som givit inkontinens namnet  ”den tysta folksjukdomen”.

På plats under samtalet fanns politiker från riks-, landstings- och kommunnivå som delade med sig av sina erfarenheter kring inkontinensvården. Ett stort problem, som alla tycktes vara överens om, är att tystnaden kring inkontinens leder till att det ofta saknas kompetens inom vården för hur sjukdomen bäst behandlas. En av deltagarna, riksdagsledamoten Carina Ohlsson (S), beskrev efter samtalet sin syn på problemet med tystnaden inom vården.

– Jag tror att många patienter känner att det är så intimt att man inte vill prata om det och får man då inte frågor om det, eftersom kunskapen inte finns inom vården, då är det ännu svårare, berättade hon.

Ett av problemen som diskuterade var att väldigt få patienter idag får en individuell inkontinensutredning, trots att alla har rätt till detta. Avsaknaden av inkontinensutredningar innebär att skydden ej blir individuellt utprovade, vilket i sin tur leder till större risk för läckage och överkonsumtion och därmed en försämrad livskvalitet för den enskilde individen.  Ökad kunskap om individens behov kan i vissa fall till och med innebära att toalettbesök helt eller delvis kan ersätta behovet av inkontinenshjälpmedel. Bland deltagarna fanns därför koncensus om att en mer personcentrerad inkontinensvård skulle förbättra livskvaliteten för de äldre, underlätta för vårdpersonalen och i förlängningen spara pengar.

Ytterligare en fråga som diskuterades var problemen med upphandlingar. En vanlig åsikt var nämligen att inkontinensskydd generellt sett upphandlas utifrån lägsta kostnad per skydd, snarare än utifrån vad som ger den bästa inkontinensvården. Även i upphandlingsledet vill deltagarna därför se en stärkt kompetens kring inkontinensfrågor för att säkra kvaliteten i vården.

Från Essitys sida påpekade man också att det nu sker en hel del innovation inom inkontinensvården. Som exempel nämnde man sitt digitala inkontinensverktyg TENA Identifi™ som används för att göra inkontinensutredningar. Essitys erfarenhet från de kommuner som testat verktyget är att det hjälpt till att skapa just den personcentrerade vård som många efterfrågar – med färre skydd, färre läckage och ökad livskvalitet som följd. Bland politikerna på plats fanns därför en förhoppning om att den här typen av innovation skulle kunna få fler att prata om inkontinensvård.

– Detta är vardag för de som jobbar inom vård och omsorg men om vi som politiker kan trycka på så blir det istället något man utvecklar inom vården. Så jag ska skriva en motion när jag kommer hem just kring det här med digitalisering av inkontinensvården. Det kan verkligen bli något spännande, berättade Maria Fälth (KD), kommunalråd i Upplands Väsby, efter samtalet.

För Ingrid Sannum, som är ansvarig för TENA i Sverige, var det också uppmuntrande att se att diskussionerna om inkontinens börjat utmynna i konkreta förslag. Jämfört med förra årets samtal tyckte hon nämligen att det fanns en större medvetenhet om problemen och en stark vilja att som politiker ta ledning i frågan.

– Min upplevelse är att den här gången så kände de som var på plats redan till problematiken. Det var tydligt att det som saknas är nationella riktlinjer och politiskt ledarskap för att ta ett personcentrerat grepp om inkontinensvården.   

Presenteras av


Essity är ett ledande globalt hygien- och hälsobolag som utvecklar, tillverkar och säljer produkter och lösningar inom Personal Care (Baby Care, Feminine Care, Incontinence Products och Medical Solutions), Consumer Tissue och Professional Hygiene. Vår vision är att öka välbefinnande genom ledande lösningar inom hygien och hälsa.

Läs mer på www.essity.com 


Deltagare i samtalet: 

Mia Fälth , vårdpolitiker, (KD).  

Carina Ohlsson, riksdagsledamot och ordförande i S-kvinnor (S).

Susanne Nordling, landstingsråd Stockholm (MP).

Torun Bouch, ordf i äldrenämnden, Stockholm.

Susanne Andersson, förbundssekreterare S-kvinnor

Hans Bergh, Global Brand Director på Essity

Ingrid Sannum, ansvarig för TENA i Sverige på Essity.

Joakim Kellner, moderator, partner på Rud Pedersen. 

Hitta rätt i Almedalen
med vår nya app!
Almedalen.se

Ladda ned den officiella eventlistan

All information på ett ställe

Skapa ett eget schema

Hitta alla event på kartan

Prova webbversion Created with Sketch.