Här ska robottekniken förbättra äldreomsorgen

Tidigare i år införde Hörby kommun som en av de första kommunerna i Sverige robotteknik inom äldreomsorgen. Tillsammans med en rad hälsofrämjande åtgärder vill kommunen enligt Eva Klang Vänerklint, socialchef, bli en av förebilderna i Sverige.
– Vi följer utvecklingen och vill använda tekniken där den kan göra nytta för att öka trygghet, självständighet och delaktighet för de som är beroende av vård eller äldreomsorg.

Hörby kommun ligger mitt i Skåne med cirka 15 500 invånare. Här prioriteras folkhälsa och digital transformation. Att använda teknik frigör resurser som möjliggör att vi samtidigt kan arbeta fokuserat på att stärka medborgarnas hälsa och välmående.

Läs mer på:

www.horby.se