Hos Wargön Innovation skapas framtidens material

Wargön Innovation möjliggör produktion av framtidens hållbara material. I vår test- och demoanläggning lotsar vi materialinnovationer vidare i både teknik- och affärsutveckling. Nya biobaserade och cirkulära material är avgörande för att minska samhällets klimatpåverkan.

Wargön Innovation driver projekt kring biobaserade materialinnovationer för bland annat jordbruk och sjukvård. Nyligen startade också ett projekt för utveckling av system för insamling och industriell sortering av uttjänta textilier för både återbruk och återvinning.

Wargön Innovation är en del av Innovatum och finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Västra Götalandsregionen och Vänersborgs kommun. 

Läs mer på:

www.wargoninnovation.se