HP vill uppmuntra till livslång nyfikenhet i skolan

I den nya läroplanen ställs det krav på digitala verktyg i skolan. Detta leder till massor av nya och häftiga sätt att lära ut på – men samtidigt blir det en utmaning för lärarna.
HP har utvecklat produkter anpassade för skolmiljön och ett kreativt lärande.

Fakta

• Produkterna som omnämns i artikeln heter HP ProBook x360 G1 och HP Chromebook x360 G1.

• De går att vinkla 360 grader för att vara så flexibla som möjligt och har en extra kamera där eleven kan filma och dokumentera i plattläge.

• De har möjlighet till pennstöd som är ett naturlig funktion i många ämnen exempelvis matematik och naturvetenskap.

Läs mer här