HSB vill vara en ledande aktör för det hållbara samhället

Genom att konkretisera hållbarhetsstrategin och integrera den med verksamhetsplanen visar HSB att man vill fortsätta att vara med och leda hållbarhetsutvecklingen i Sverige.

Den sista maj i år togs ett stort kliv mot ett mer hållbart HSB. Då fattade HSB-stämman beslut om att lyfta organisationens hållbarhetsstrategi och integrera den i sin verksamhetsplan.

– Det är glädjande för alla våra medlemmar och för vår gemensamma miljö. Nu får äntligen hela HSB en hållbarhetssäkrad affärsstrategi. Det visar att HSB har ambitionen att vara en ledande aktör för ett hållbart samhälle. HSB har dessutom nått målet att halvera våra utsläpp av CO2, därför höjer vi nu ambitionsnivån till att minska utsläppen med 75 procent till 2023 och nära noll 2030, säger Sofia Hagman, chef hållbarhet och public affairs, HSB Riksförbund.

Fokus i hållbarhetsarbetet ligger på följande fyra områden: resurseffektivitet i energianvändning, utsläppsminskning och klimatanpassning, utveckla hållbara tjänster och produkter samt vara ledande i arbetet mot ökad hållbarhet och mångfald i samhället. Att arbeta med jämställdhet är en del av detta och ingår i det dagliga arbetet både hos HSBs Riksförbund och HSB-föreningarna runt om i landet. Ett arbete som har varit mycket lyckat.

– Vi är mycket stolta över att nyckeltalsinstitutets jämställdhetsindex JÄMIX visade att HSB Stockholm är det mest jämställda företaget inom fastighetsbranschen 2016. Vi har idag också en medarbetarkår som speglar samhället vad gäller utländsk bakgrund. Vårt resultat baseras på ett målinriktat arbete för bland annat lika lön, en jämställd ledningsgrupp och att chefsstrukturen speglar medarbetarnas sammansättning. Totalt sett, utslaget över alla branscher, hamnade vi på nionde plats i JÄMIX. berättar Anna Bengtsson, hållbarhetschef HSB Stockholm.

FAKTA
HSB är Sveriges största bostadskooperation. Vi bygger och förvaltar bostäder i hela landet. HSB har drygt 600 000 medlemmar och omkring 35 000 förtroendevalda.

Läs mer på: www.hsb.se/hallbarhet

Löser verkligen ökat byggande bostadskrisen? Går det att skapa en snabbare och mer demokratisk planprocess? Och ska markpriset maxas eller ska vi bygga blandat? Det är några av de frågor som vi söker svar på när HSB arrangerar en rad bostadsseminarier under årets Almedalsvecka.

HSB har i år hyrt ett hus på Strandgatan 35 i Visby. Där kommer vi, tillsammans med opinionsbildare, branschfolk och beslutsfattare, att diskutera framtidens boende och debattera hur vi tillsammans kan lösa bostadskrisen. Vi kommer att vara på plats i HSB-huset mellan 3-6 juli och visa var möjligheterna bor.

www.hsb.se/almedalen

Hitta rätt i Almedalen
med vår nya app!
Almedalen.se

Ladda ned den officiella eventlistan

All information på ett ställe

Skapa ett eget schema

Hitta alla event på kartan

Prova webbversion Created with Sketch.