I framtidens vård behandlas ingen lika

Ett innovationspartnerskap mellan Karolinska Universitetssjukhuset och Hewlett Packard Enterprise ska ta individanpassad vård till en nivå som hittills varit otänkbar. I fokus: Hur kan vi med större precision förutsäga framtida vårdbehov – även hos enskilda individer?

Ett innovationspartnerskap mellan Karolinska Universitetssjukhuset och Hewlett Packard Enterprise ska ta individanpassad vård till en nivå som hittills varit otänkbar. I fokus: Hur kan vi med större precision förutsäga framtida vårdbehov – även hos enskilda individer?

– Det här är ett jätteintressant samarbete, säger Susanna Leidegrant som driver affärsutveckling inom digital hälsa och smarta städer på HPE i Sverige. Karolinska är ett av världens mest framgångsrika universitetssjukhus och HPE ett av världens största IT-bolag, så vi har väldigt goda förutsättningar att föra samman sjukvård och teknologi i framkant för att skapa riktig innovation.

Bland de nya möjligheterna finns avancerade prediktionsmodeller som tas fram av Karolinskas hälsoanalytiker, för att skönja mönster och förutse förlopp.

– Det här är något vi verkligen kan dra nytta av, säger Stefan Vlachos som är tf verksamhetschef på Innovationsplatsen på Karolinska, där modellerna utvecklas. Utifrån bearbetad data kan vi räkna på vad som är bäst för den enskilda patienten både när det gäller livskvalitet och kostnad för relevant vård. Vård har ju den spännande egenskapen att högre kvalitet kan innebära lägre kostnad, när du antingen blir frisk eller i vart fall mindre sjuk.

För att fullt ut kunna använda sig av innovativa prediktionsmodeller av denna typ testar nu Karolinska och HPE analysmotorer för strukturerad och ostrukturerad data. Det kommer också att krävas en radikalt skalbar datorkraft och massivt dataminne. 

– Dagens dataarkitektur räcker helt enkelt inte till för det vi kommer att behöva i framtiden, förklarar Susanna. Den är inte utrustad för att bearbeta, lagra, hantera och säkra de stora mängderna data vi genererar. Vi utnyttjar inte all tillgänglig data vi har idag, och nya datakällor tillkommer hela tiden både innanför och utanför sjukhusets väggar. 

»Vi går från reaktiv vård till prediktiv vård – tekniken hjälper oss förebygga.«

 

På Hewlett Packard Labs i Palo Alto pågår därför företagets genom tiderna största forsknings- och utvecklingsprojek som går under kodnamnet The Machine. Denna nya, disruptiva dataarkitektur spås flytta gränserna för vad som är fysiskt möjligt idag och leda till ett kvantsprång för massiv dataanalys. Analyser som idag tar dagar och månader, kommer ske på nolltid eller några minuter. 

Denna utveckling som kommer att revolutionera den personcentrerade vården, som kan vara nyckeln till en effektivare vårdapparat.

– Sanningen är att nästan varenda diagnos är unik för just den patienten, säger Stefan Vlachos. Det har vi vetat länge och kan leda i bevis genom avancerad dataemulering, men vi har ännu inte kunnat agera på det. Nu har vi mycket större möjligheter att avgöra vad som är bäst för den enskilda individen och kanske rentav snart förutsäga vad som kommer att hända med den patienten. 

Seminarium

Digital revolution tar individanpassad vård till en helt ny nivå

Missa inte Karolinska Universitetssjukhuset och Hewlett Packard Enterprise i Almedalen. Vi kommer att fokusera på Digital Hälsa och Smarta Städer. Välkommen!

 

Can we at all create smart & safe cities with our rigorous requirements on privacy and data security?

 

Onsdag 6 juli kl. 12.00–12.50
HPE
UH24:s arena i Hamnplan

Går det att förutsäga när en patient kommer att söka vård igen?

Onsdag 6 juli kl. 13.00–13.50
Karolinska Universitetssjukhuset & HPE UH24:s arena i Hamnplan

Presenteras av

logga-200x100

Hewlett Packard Enterprise och Karolinska Universitetssjukhuset har ingått ett innovationspartnerskap för att kombinera avancerad forskning och vårdflödesutveckling med teknisk innovation. Tillsammans utvecklar de nu morgondagens hälso- och sjukvård.

Innovationsplatsen driver innovation vid Karolinska Universitetssjukhuset. Målet är att skapa bästa möjliga vård – idag och imorgon.

Med lösningar implementerade såsom det Digitala Sjukhuset och Telemed som tjänst, informationshubbar samt avancerad analys och säkerhet för vårdsektorn, ligger Hewlett Packard Enterprise (HPE) i teknikens framkant med ett nytänkande ledarskap inom mobilitet, hybrid IT, avancerad dataanalys och säkerhet samt ett stort partnerekosystem

Hitta rätt i Almedalen
med vår nya app!
Almedalen.se

Ladda ned den officiella eventlistan

All information på ett ställe

Skapa ett eget schema

Hitta alla event på kartan

Prova webbversion Created with Sketch.