InmuRELAX bidrar till ökad
livskvalitet för demenssjuka

En ny svensk studie om välfärdsteknik som genomförts på tre demensboenden visar att inmuRELAX, ett verktyg för sensorisk sinnesstimulering, hjälper åtta av tio personer som drabbats av demens.
– Hos vissa är förbättringen hela 9,87 BPSD-poäng, en betydande skillnad, konstaterar Malin Wahlberg, före detta undersköterska med specialistkunskap inom välfärdsteknik, som är ansvarig säljare på GoesArt som är svensk distributör av inmuRELAX.

Om GoesArt

Goesart AB grundades av Ingela Sjöberg, Vd och erbjuder produkter som på olika sätt ger stöd i vardagen. Utifrån tidigare erfarenheter och förståelse om hur mycket mer det finns att göra för att hjälpa, aktivera och stimulera människor vistandes i vården utformades företagets mission. Företaget erbjuder kvalitetsprodukter anpassade för den svenska marknaden, produkterna är användarvänliga och utvecklade med en lyhördhet från verksamheter inom vård och omsorg.

www.goesart.com