Innovativ teknik möjliggör utvecklingen av framtidens hållbara stad

Den smarta staden där vi försörjer oss på endast förnybara energikällor, där stadens alla gator är fria från utsläpp och där fastigheterna är energipositiva känns för många som utopi. Men för vissa har utopin redan infunnit sig och i oktober kommer vi få se resultatet av en satsning som på många sätt motsvarar de förväntningar vi har på framtidens smarta samhälle. Text och bild: Engage Agency

Fakta

Kraftringen
Det Skånska energibolaget arbetar med den senaste tekniken för att skapa hållbara energilösningar tillsammans med sina kunder. Som ett av landets mest hållbara energibolag bidrar de till den intensiva stadsutvecklingen genom att arbeta nära tillsammans med sina kunder för att hitta de bästa lösningarna för framtiden. Sedan april 2018 är Kraftringen helt fossilbränslefria i sin energiproduktion och hjälper sina kunder att uppnå högt uppsatta miljömål.

Lunds Kommunala Parkeringsbolag
LKP verkar för att bidra till stadsutvecklingen genom att tillgodose behovet av parkering för dess invånare. Idag förvaltar bolaget sju egna parkeringshus, en siffra som förväntas öka med en ny fastighet varje år. Bolaget arbetar efter de tre ledorden miljösmart, enkelt och nära, för att skapa innovativa parkeringslösningar för en hållbar stad.