Internationella samarbeten utvecklar Stenungsunds skolor

Stenungsunds kommun har gjort flera satsningar på internationella relationer och samarbeten med ambitionen att utveckla sina skolor och dess verksamhet. Med projekt som ”Teaching for tomorrow” och ”Bohunt” ville man ge kommunens lärare möjlighet att lyfta blicken och få utbyte från skolor utanför Sveriges gränser.

Fakta

Stenungsund är en expanderande kustkommun med cirka 25 000 invånare. Vi utbildar världsmedborgare som står väl rustade för framtidens alla utmaningar. Sektor utbildning omfattar 16 förskolor och 10 grundskolor med tillhörande skolbarnomsorg och Grundsärskola. I sektorn ingår även Vuxenutbildning och ett kommunalt gymnasium.

Läs mer här