IT-strategi ger Luleås skolor lika förutsättningar

Under 2016 har ett omfattande arbete pågått med att ta fram en IT-strategi för skolorna i Luleå. Resultatet har blivit att alla skolor och elever i kommunen får likvärdiga förutsättningar när det gäller digital utrustning och motivation.

– Genom IT-satsningen tog vi ett helhetsgrepp över utvecklingen av digitaliseringen i skolorna. Tidigare var skillnaderna stora mellan skolorna vad gällde tillgång till digitala verktyg, kompetens och genomförd kompetensutveckling. I satsningen betonar vi vikten av att likvärdiga och attraktiva förutsättningar ska finnas för alla lärare och elever i kommunen. En åtgärd är att vi nu förser årskurs 4-6 elever med datorer och surfplattor samt kompetensutvecklar personalen. Sedan 2014 har eleverna i årskurs 7-9 egna skoldatorer. Men för att även ge våra yngre elever de bästa förutsättningarna för inlärning och motivation är det här en viktig satsning, säger Louice Stridsman, verksamhetschef inom grundskolan i Luleå. Mattebloggar och programmering på schemat Katarina Eriksson är lärare i matematik och teknik på en skola i Luleå och hon beskriver en modern skolverksamhet där programmering och bloggande är en viktig del av undervisningen. Katarina bidrar till andra lärares kompetensutveckling, eftersom hon även utbildar lärare på andra skolor.

– För att öka digitaliseringen i skolorna gäller det att integrera IT och teknik i alla skolämnen. Programmering kan exempelvis lika väl innebära att vi tränar oss i att skriva bra manualer på svenskan som att vi lär oss kodning på tekniken. Att låta eleverna bygga egna bloggportaler där de sedan löser olika problem kopplat till matte eller samhällskunskapsundervisningen är ett annat sätt att höja motivationen i undervisningen samtidigt som en modern teknik presenteras, säger Katarina Eriksson.

FAKTA
Luleå kommun bedriver ett omfattande digitaliseringsarbete med en gemensam inriktning och strategi. Därigenom ges goda förutsättningar för att utveckla en modern och attraktiv verksamhet för både lärare och elever i Luleå kommun.

Läs mer på: www.lulea.se

Hitta rätt i Almedalen
med vår nya app!
Almedalen.se

Ladda ned den officiella eventlistan

All information på ett ställe

Skapa ett eget schema

Hitta alla event på kartan

Prova webbversion Created with Sketch.