Just nu – Digitaliseringsarbetet förutsätter inte en dator till varje elev!

Att digitalisera skolan genom att köpa in rätt tekniska hjälpmedel ger i sig ingen effekt. Det som skapar en lyckad digitaliseringsresa är en medvetenhet i hela styrkedjan och alla verksamheter. Genom förebildlighet, genom att skapa förutsättningar och kompetensutveckling för rektorer och lärare rustar Trollhättans stad sina elever för framtidens digitala samhälle.

Trollhättans stad