Klimatsmart logistik på väg

Drivmedelsutsläppen från Sveriges inrikes transporter ska enligt regeringens klimatmål minskas med 70 procent tills 2030. Idag körs enorma mängder luft runt i onödan, speciellt i transporter utanför tätorterna. Samlastning och samdistribution ihop med delad data är lösningen, nu krävs modet att skapa förändringen. Text: Catarina Lindberg

Sveriges Paketombud