Klimatsmart materialhantering

MultiDocker, som utvecklar och säljer materialhanterare globalt, driver också innovation av miljöeffektiva maskiner. Genom logistiklösningar, analyser, och eldrivna maskiner leder man förändringen av marknaden.

– Vi har arbetat med miljöfrågan i över tio år och ser nu en starkare efterfrågan, säger Maria Bogren, vd i MultiDocker.

Då FN:s hållbarhetsmål styrs mot ökad effektivitet, elektrifiering och minskade växthusgasutsläpp faller det sig naturligt att även materialhantering förnyas. MultiDockers projekt inkluderar effektivisering av logistikflöde, eldrivna motorer, fossilfria bränslen och ledtidsreducering.

– Förra året lanserade vi vårt miljöfokuserade varumärke, Blue Line, för att effektivisera vår satsning av miljömedvetna logistiklösningar, förklarar Maria.

På kundlistan finns både ledande svenska bolag och globala såsom Brasiliens största pappersmassabolag. Via samarbetet med Caterpillar är MultiDocker en favorit på den amerikanska marknaden.

MultiDocker genomför en nyemission 17 juni – 1 juli med syfte att bättre leverera på bolagets stora orderbok.

MultiDocker utvecklar och säljer maskiner för materialhantering i hamnar, skogsindustrier, och lastterminaler för stål, skog, och övrigt bulkgods. Maskinerna karaktäriseras av hög kapacitet, kvalitet, och eftermarknadsservice. MultiDocker erbjuder även tjänster inom logistikflödesoptimering.