Kunskap om omvärlden – för Sveriges säkerhet och integritet

FRA har två verksamhetsområden. Att producera underrättelser om utländska förhållanden till stöd för svensk utrikes- och försvarspolitik och att bidra till svensk cybersäkerhet genom att stärka informationssäkerheten hos samhällsviktig verksamhet.

Kort om FRA

FRA har två verksamhetsområden: signalspaning mot utländska förhållanden och stöd till informationssäkerheten inom myndigheter och statliga bolag.
FRA har ca 800 anställda. Huvudkontoret ligger på Lovön nära Stockholm. Generaldirektör är Björn Lyrvall.

Vill du jobba med de bästa? Läs mer på fra.se/jobb