Läkaren: Titta närmare på generell cancerscreening

Screening har visat sig vara en effektiv metod för att hitta tumörer tidigt, vilket sänker vårdkostnaderna och ökar överlevnadschansen. Nu tycker läkaren Jörgen Boëthius, initiativtagare till företaget Vegatus, att samhället borde titta närmare på en mer generell cancerscreening.

2015 diagnostiserades drygt 65 000 nya fall av cancer i Sverige och antalet ökar för varje år. Om utvecklingen fortsätter i samma takt beräknar Cancerfonden att Sverige år 2030 kommer ha dubbelt så många cancerfall per år och att samhällskostnaderna för cancer kommer ha mer än fördubblats.

En viktig anledning till att cancerfallen ökar är att vi får en allt äldre befolkning. Även med förebyggande åtgärder och mer hälsosam livsstil kan antalet cancerfall därmed förväntas öka. Enligt läkaren Jörgen Boëthius skulle därför utökad screening kunna vara en effektiv metod för att både rädda liv och sänka vårdkostnaderna.

– Om vi hittar alla tumörer innan de blir elakartade då skulle behandlingskostnaderna gå ner till en tiondel, säger Jörgen Boëthius, initiativtagare till företaget Vegatus som erbjuder privat cancerscreening av hela kroppen. 

Läs mer om Vegatus screening-tjänster här. 

Den stora fördelen med screening är att den hjälper vården att upptäcka tumörer mycket tidigare, vilket ökar överlevnadschansen för patienten och sänker vårdkostnaden. Enligt Jörgen Boëthius upptäcks nämligen de flesta cancerfall idag först när sjukdomen spridit sig. Istället för en relativt enkel operation eller strålbehandling krävs då mycket mer omfattande insatser.

– Generellt sett så är det så att hittar du cancer i tid så är den botbar och hittar du den för sent så är den obotlig. Det viktiga är att hitta den innan den sätter metastaser, då kan du antingen operera bort tumören eller använda fokuserad strålbehandling.

Vid sen upptäckt av cancer uppskattar Jörgen Boëthius att behandlingskostnaden i genomsnitt ökar tiofaldigt. Den siffran stöds också av en studie som genomförts av Landstinget i Östergötland kring screening för tjocktarmscancer. I studien beräknades behandlingskostnaden vid ”tidig upptäckt” till ungefär 50 000 kronor och i de fall där cancern upptäcktes sent kostade genomsnittsbehandlingen istället 450 000 kronor. Dessutom var den femåriga överlevnadschansen över 90 procent om cancern upptäcktes tidigt och bara 58 procent i de fall där cancern spridit sig.

Tack vare fördelarna med att fånga cancern ”i tid” finns det idag en rad lokala och nationella screeningprogram för specifika cancerformer; exempelvis för bröstcancer och livmoderhalscancer. Den som vill screena sig mot alla former av cancer är dock begränsad till privata alternativ som Vegatus, som använder magnetkameror för att gå igenom hela kroppen i jakt på tumörer.

Enligt Jörgen Boëthius är det också förståeligt att den offentliga vården begränsar sina screening-program till det som har en vetenskapligt bevisad effekt. Samtidigt tycker han dock att fördelarna med tidig upptäckt gör att samhället borde titta närmare på möjligheterna med en mer generell cancerscreening. Jörgen Boëthius har själv tittat på den samhällsekonomiska matematiken och menar att om vi exempelvis skulle screena alla över 50 vart sjätte år, skulle screeningkostnaderna vägas upp med råge av lägre behandlingskostnader.

– Det behövs ju att någon som kan det här med hälsoekonomi kollar på det här. men det hänger mycket på kostnaden för själva screeningen. Om du gör det i den här jätteskalan så går det att få väldigt stora skalfördelar, säger Jörgen Boëthius.

Vill du veta mer om cancer-screening? Kontakta Vegatus här för pris och övrig information.

Presenteras av

Tanken bakom Vegatus är att gå ifrån det sätt som vi idag behandlar allvarliga sjukdomar. Istället för att behandla patienter först när de får symptom söker man aktivt efter tidiga sjukdomstecken föra tt fånga sjukdomen tidigare och öka chansen för överlevnad.

Verksamheten grundar sig på framstående läkare med lång klinisk erfarenhet av cancer, hjärt-kärlsjukdommar och kemisk blodanalys.  .

Läs mer på www.vegatus.se

 

Se priser för Vegatus hälsoundersökningar här.

Vill du veta mer? Kontakta Vegatus här.

Hitta rätt i Almedalen
med vår nya app!
Almedalen.se

Ladda ned den officiella eventlistan

All information på ett ställe

Skapa ett eget schema

Hitta alla event på kartan

Prova webbversion Created with Sketch.