Lokal strålning vid tidig bröstcancer imponerar i Örebro

Vid tidigt upptäckt bröstcancer kan man idag både operera och strålbehandla färdigt på några timmar i Örebro. Patienten kan gå hem samma dag och slipper oftast både biverkningar och hudreaktioner.

Enklare behandling
Historiskt sett har strålbehandling alltid använts för att minska risken för återfall efter bröstbevarande kirurgi. Men det finns inte alltid anledning att strålbehandla hela bröstet. Framstegen inom partiell bröstbestrålning har lett fram till en metod där man nu kan sätta in en liten kula i håligheten efter tumören, och sedan ge en enda koncentrerad stråldos på exakt rätt plats. Behandlingen är klar på en halvtimme istället för att löpa över 3-5 veckor som är praxis i Sverige. Metoden har även andra fördelar.

– Historiskt sett vet vi att det finns en överrisk för död i hjärtsjukdom när man strålbehandlar hela bröstet och spiller över viss dos mot hjärtmuskeln, säger överläkare och onkolog Bengt Johansson i Örebro. Med den här metoden slipper man det.

Lovande studier
En stor europeisk studie på 3.000 patienter visade nyligen att det efter fem år inte finns någon statistiskt säkerställd skillnad i tumöråterfall i bröstet mellan de 1.500 som strålat hela bröstet och de 1.500 som strålats lokalt med kommersiellt tillgänglig utrustning som sänker ned en kula i operationshålan. Bengt Johansson blev tillfrågad om metoden var lovande nog att motivera investeringen i den nya maskinen, men han hade en annan idé.

– Jag tyckte vi kunde utveckla en egen kulapplikator och använda våra befintliga brachyterapimaskiner, berättar Bengt. Våra sjukhusfysiker Leif Karlsson och Anders With tillsammans med medicinskt tekniska avdelningen tog fram en fysikalisk/teknisk utformning på det här sofistikerade klotet, och vår variant är möjligen snäppet bättre än förlagan. Vi har möjlighet att röntgenkontrollera läget i bröstvävnaden och stråldosen når lite längre in i omgivande vävnad. Örebro har just slutfört en första studie på 50 patienter, med goda resultat. En ny större studie där andra sjukhus inbjuds till deltagande har påbörjats. Man räknar med att ca 30-40% av kvinnor som opereras med bröstbevarande kirurgi kan vara aktuella för behandlingen, vilket kan innebära stora besparingar för såväl patient som sjukvårdsekonomi.

– Det här är en väldigt intressant metod att gå vidare med, avslutar Bengt Johansson.

FAKTA
Region Örebro län utvecklar kontaktytorna mellan forskning, innovatörer inom hälso- och sjukvården samt näringslivet i projektet Innovationsslussen.

Läs mer på: www.regionorebrolan.se

Hitta rätt i Almedalen
med vår nya app!
Almedalen.se

Ladda ned den officiella eventlistan

All information på ett ställe

Skapa ett eget schema

Hitta alla event på kartan

Prova webbversion Created with Sketch.