Magnetkameran kan upptäcka misstänkt prostatacancer på ett tidigt stadium

Varje år diagnostiseras drygt 10 000 män med prostatacancer och omkring 2400 män dör årligen av sjukdomen. Trots det saknas ett nationellt screeningprogram. Nu tillgängliggör Scannakroppen.se en avancerad screeningmetod – utan remiss.

Scannakroppen.se