Med känsla för miljön

Miljöarbete låg bakom bildandet av Bryggareföreningen för mer än 130 år sen. Då handlade det i första hand om glasflaska och skapandet av ett retursystem för den. Samma tankesätt finns fortfarande kvar för de svenska bryggerierna, som tillsammans genom branschföreningen är delägare i både Returpack och Svensk Glasåtervinning, SGÅ.

– Att arbeta långsiktigt med naturen och hållbarhet är så självklart för bryggerinäringen så det är nästan inget vi tänker på, konstaterar Cecilia Giertta, vd för Sveriges Bryggerier som Bryggareföreningen numera också heter.

– Jobbar man med vatten som en av de viktigaste ingredienserna i det vi producerar, är man förstås väldigt medveten om att jordens resurser är ändliga. Då tänker man långsiktigt hållbart och gör allt för att inte förstöra miljön varken för oss som lever idag, eller för våra barn och barnbarn.

– Men det är inte bara genom våra retursystem för glas, aluminium och PET som vi ser långsiktigt hållbart. På bryggerierna tar man hand om ”det som blir över”, tex draven, och använder det till jordbruket, man använder vattnet flera gånger och minskar också åtgången av vattnet generellt.

– Våra svenska bryggerier ligger oerhört långt framme när det gäller miljöarbete jämfört med övriga Europa, undantaget våra nordiska kolleger.

Bryggareföreningen
Sveriges Bryggerier representerar 95 procent av den svenska öl, cider, läsk- och vattenmarknaden i Sverige. Som branschföreträdare är föreningen delägare i Returpack, som har Pantamera, och i SGÅ, men man driver också fortfarande retursystemen
med rödbacken och 33 CL flaskan, och blåbacken med 50 CL flaskan.

Läs mer på: www.sverigesbryggerier.se

Hitta rätt i Almedalen
med vår nya app!
Almedalen.se

Ladda ned den officiella eventlistan

All information på ett ställe

Skapa ett eget schema

Hitta alla event på kartan

Prova webbversion Created with Sketch.