Med säkerhet, innovation och sunda värderingar i fokus satsar CRTG
på Sverige och Europa

Vi ser just nu en boom i Stockholm av projekt där det behövs mer kompetens och resurser inom tunnelbyggande, som exempelvis Förbifart Stockholm och tunnelbanans förlängning. Något som har gjort att CRTG, världens största tunnelbyggare, har valt att etablera sig i Sverige.

Det finns många anledningar till att CRTG har valt Stockholm som plats för sin satsning ut i Europa. Dels pågår många svenska projekt där det behövs kompetens inom tunnelbyggande. Dels har bolaget mycket stor erfarenhet av liknande berggrund som finns i Sverige vilket gör att de kan dra nytta av den uppbyggda kompetens som redan finns inom bolaget internationellt.

– Vi såg att vi kunde tillföra ett värde på den svenska marknaden och möjligheten att bygga upp en organisation där våra svenska medarbetare kan dra nytta av våra kinesiska medarbetares expertis. Att etablera sig i Sverige och på den europeiska marknaden har varit en viktig del för bolagets framtida utveckling då det är den europeiska marknaden som ligger längst fram och har störst krav på sig, säger Fredrik Asklund, projektchef på CRTG.

CRTG har som målsättning att bli en attraktiv samarbetspartner och arbetsgivare i Sverige och en del i det arbetet är att förändra rådande kultur inom branschen.

– Vi har nu möjlighet att skapa en företagskultur som bygger på trygghet, ansvar och sunda värderingar, utan den machokultur som delvis fortfarande finns i branschen. För oss är det viktigt att den tryggheten och det ansvarstagandet löper genom hela företaget. Vi har redan haft flera goda exempel där våra medarbetare har avbrutit arbetet när det funnits det minsta tvivel om risk. Det ökar säkerheten för våra anställda samtidigt som det leder till att problemen lyfts i ett tidigt skede, vilket ofta gör det enklare att lösa dem. Det är enkom i en trygg, psykosocial, miljö som medarbetare faktiskt vågar sätta ned foten utan att riskera bli ifrågasatta, det gynnar inte bara CRTG utan även våra kunder i längden. Trygghet i alla led skapar arbetsglädje och arbetsglädje är ett annat ord för produktivitet. Det är detta vi står för och kan bidra till för att skapa en attraktivare bransch över tid, understryker Fredrik Asklund.

Som den enda tunneldrivaren i Sverige med egna fabriker för tunneldrivningsutrustning kan svenska delen av CRTG dra nytta av den innovation och den forskningsutveckling som finns inom bolaget. Bland annat har bolaget precis lanserat den första kvadratiska tunnelborren i ett projekt i Singapore. En form som minskar på resursutnyttjandet då det blir mindre restprodukter. CRTG har även långvariga relationer med bolag som ligger långt fram i sina miljöarbeten som exempelvis Volvo och Epiroc, när det kommer till de maskiner som används.

– Miljö och hållbarhet är en viktig del i vårt arbete och därför valde vi när vi etablerade oss i Sverige att investera i helt nya maskiner med hög miljöstandard. Vi har också precis anställt en expert på Ceequal, en oerhört viktigt kompetens för oss att ha med oss in i framtiden. CRTG vill kunna bidra till ett hållbarare samhälle för de kommande generationerna, berättar Fredrik Asklund.

Fakta om CRTG

CRTG (China Railway Tunnel Group) grundades 1978 och är världens största tunnelbyggare med en omsättning på ca. 54 miljarder SEK (5,8 Bilj. USD in 2016). CREC, holding bolaget till CRTG är listat på 55:e plats på Fortune Global 500. Bolaget är sedan 2017 verksamt i Europa, med det europeiska huvudkontoret placerat i Stockholm. CRTG erhöll sina första projekt i samband med utbyggnaden av den nya tunnelbanan i Stockholm. Målsättningen är att CRTG ska bli en attraktiv partner och infrastrukturleverantör med focus på bergtunnlar.

Läs mer här