Medicinska laboratorier en
allt viktigare del av vården

Hoten mot vår hälsa förändras och medicinska laboratorier får en allt viktigare roll när nya diagnoser ska ställas. Under våren har systemet som ska se till att svenska laboratorier håller en jämn och hög kvalitet testats hårdare än någonsin. Nu samlas erfarenheter för att möta ”det nya normala”.

Fakta ackreditering och medicinska laboratorier

Ackreditering av medicinska laboratorier är frivilligt i Sverige. Majoriteten av laboratorierna i Sverige väljer att vara ackrediterade, som en kvalitetssäkring.

Ett laboratorium ackrediteras för specifika metoder och omfattningen av dem redovisas i ett ackrediteringsbeslut. Ett laboratorium kan enbart få ackreditering för de metoder det har kompetens och resurser för, och som Swedac verifierar genom ackreditering.

Ackreditering av medicinska laboratorier är frivilligt på de flesta håll i världen. Fem länder tillämpar någon form av obligatorisk ackreditering: Belgien, Frankrike, Ungern, Irland och Litauen.

Läs mer på www.swedac.se