Meditude är vårdens IT-kirurger

Med spetskompetens inom IT och eHälsa och gedigen kännedom om vårdverksamheten hjälper Meditude vården att öka effektiviteten och förstärka innovationskraften. Samtidigt som man förbättrar livskvalitén för Sveriges invånare.

Meditudes nisch är att genomföra projekt anpassade efter hälso- och sjukvårdens behov. De hjälper både till med att inspirera till nya kostnadseffektiva idéer, att utveckla alternativa arbetssätt och att säkerställa att förändringsarbetet blir verklighet.

-Att skapa bestående förändring för våra kunder är högt prioriterat, säger Meditudes VD Qemajl Imeri.

Styrkan med att tillämpa IT och eHälsa i vårdarbetet är enligt Qemajl Imeri att man både ökar effektiviteten och förstärker innovationskraften inom hela hälso- och sjukvårdssektorn. Samtidigt innebär det dessutom en förbättrad livskvalitet för alla. Meditudes egen styrka ligger i företagets långa erfarenhet inom sjukvårdssektorn och unika spetskompens inom IT och eHälsa. Det hjälper kunderna att skapa och införa ett i dagsläget mycket efterfrågat IT-stöd.

Full potential för befintlig verksamhet

I många decennier har innovation skapat nya produkter och tjänster som effektiviserat och avlastat sjukvården. Något som dock glömts bort är smartare användning av befintliga produkter och tjänster för att utnyttja deras fulla potential. Genom att satsa på smartare användning av existerande system skapar man nämligen nytta och innovation – redan i dag.

– Kika på det som redan finns och dra nya sladdar helt enkelt, förklarar Qemajl Imeri som menar på att nya utvecklingsprojekt inte nödvändigtvis behöver vara den absolut bästa lösningen på ett aktuellt problem.

Spetskompetens inom eHälsa

Meditudes expertis inom IT och eHälsa tillsammans med deras kännedom om vårdverksamheten innebär att de bistår sina kunder i alla delar av deras eHälso-projekt. Det är allt från ledning och strategi till systemutveckling och förvaltning. Meditudes Qemajl Imeri har själv tretton års erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvården där han har arbetat i roller som sträcker sig från systemutvecklare till ledande roller inom arkitektur, strategi, enterprise arkitektur, projektledning och management. Den långa erfarenheten bidrar också med ett viktigt och brett kontaktnät i branschen.

Ett exempel på den typ av uppdrag som Qemajl Imeri arbetar med är det omfattande uppdraget kring Strukturerad Vårddata inom Stockholm läns landsting som han varit arkitekt och huvudprojektledare för de senaste fyra åren. Projektet går ut på att identifiera metoder som skall underlätta informationsöverföring av kliniska data till kvalitetsregister. En grundförutsättning för informationsöverföringen är att strukturera vårddokumentationen vilket också ger bättre förutsättningar kring verksamhetsuppföljning och forskning.

Snabb tillväxt kräver nya medarbetare

Efterfrågan inom eHälsa och Meditudes specifika expertis innebär också att företaget växer snabbt. Därför söker företaget ständigt efter nya talanger som brinner för att skapa de effektiva lösningar och bestående förbättringar som hjälper hälso- och sjukvården att hantera sina utmaningar.

Just nu behöver man framför allt förstärka affärsområdet strategi och management och söker därför kandidater som kan bistå vården i deras förändringsarbete och verksamhetsutveckling kring eHälsa. Kandidaterna bör ha mer än fem års dokumenterad erfarenhet av eHälsa och/eller utbildning inom medicinsk informatik, datateknik, industriell ekonomi. Som person krävs det att man är lösningsorienterad, pålitlig, stabil, kundfokuserad samt brinner för att stödja och inspirera hälso- och sjukvårdens arbete med att skapa effektiva lösningar och bestående förbättringar.

QemajlCV

Meditudes vd Qemajl Imeri.

Meditude

Meditude76dpi

Meditude ABvårdens IT-kirurger, är ett konsultföretag som arbetar med ledningsfrågor, verksamhetsutveckling och systemutveckling inom hälso- och sjukvården. Målet är att tillhandahålla spetskompetens med mycket god kännedom om vårdverksamheten.

Läs mer om oss här:

www.meditude.se

Här är några av verksam- heterna vi hjälpt:

• Psykiatri, Stockholms läns sjukvårdsområde

• Hjärtkliniken, Danderyds sjukhus

• Neurologen, Karolinska Universitetssjukhuset

• ASIH, Geriatrik och Primärvård, Stockholms läns sjukvårdsområde

Meditude söker nya IT-kirurger

Meditude växer och söker därför nya medarbetare inom affärsområdet strategi och management. Vi vill ha nya eldsjälar som brinner för att stödja hälso- och sjukvårdens arbete att skapa effektiva lösningar och bestående förbättringar.

Kvalifikationer
– Du har avslutad kandidat/bachelorutbildning eller motsvarande
– Du har dokumenterad (minst 5 år) erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården

Läs mer här

eller skicka ditt CV till:

rekrytering@meditude.se

Hitta rätt i Almedalen
med vår nya app!
Almedalen.se

Ladda ned den officiella eventlistan

All information på ett ställe

Skapa ett eget schema

Hitta alla event på kartan

Prova webbversion Created with Sketch.