Morgondagens transporter styrs av flexibilitet

Framtidens städer behöver ett nytt helhetstänk när det kommer till våra fordons drivmedel, syfte och flexibilitet. Allt för att vi ska få till smarta städer när det kommer till transporter, trängsel och hållbarhet. Kanske är en av lösningarna Scanias nya förarlösa, eldrivna konceptfordon NXT som löser transportfrågan på ett helt nytt sätt för både människor, gods och avfall.

Scania

Scanias konceptfordon NXT är ett batterielektriskt, självkörande fordonskoncept som kan växla form för olika stadstransporter. Batterikapacitet 162 kWh, körsträcka mellan laddning ca 245 km, längd 8 meter, vikt under 8 ton och passagerarmodulen har plats för ca 55 personer, varav 20 sittande.