Myndigheternas innovationsförmåga under progress

I en omfattande studie har 112 svenska myndigheters innovationsförmåga undersökts på uppdrag av Vinnova. Undersökningen genomfördes av forskare vid KTH och Implement Consulting Group, ett nordiskt Managementkonsultföretag. Det som utmärker de som lyckas handlar varken om storlek, typ av myndighet eller uppdrag.
- Det är enbart den inneboende innovationsförmågan som är direkt avgörande. Och den är avhängig en rad framgångsfaktorer, säger Roger Lundegård, projektledande konsult inom Implement och teknologie doktor i Industriell organisation.

Genom självskattning och djupintervjuer tyckte 55 procent av myndigheterna att deras innovationsarbete gav önskat resultat och övriga inte.

– Av de som lyckas med innovation anger 56 procent att de har innovation inskrivet i sitt uppdrag. Motsvarande siffra för de som inte anser att de lyckas är 35 procent. Där kunde vi se att uttalade mål och styrning av innovation får effekt. Det faktum att 35 procent av de som inte lyckas med innovation, trots att de har det som uppdrag, medför att det inte är läge att luta sig tillbaka, säger Roger Lundegård.

Studien visar att hög innovationsförmåga skapas genom olika områden;

1) tydligt syfte och prioritet, 2) rätt förutsättningar och resurser, 3) metoder och arbetssätt samt 4) nyttorealisering.

– Och så slog vi hål på myten om att man bör välja väg, antingen mindre steg i ständiga förbättringar eller mer radikala, större åtgärder (Lean kontra BPR). För de som lyckades gjorde både-och, säger Erik Kayser, Partner inom Implement, som jobbat med ledarskap och kulturfrågor inom innovationsprocesser. Definitionen på vad innovation innebär formulerar han såhär:

– Att skapa något nytt under extrem osäkerhet. Och våra organisationer är inte vana att hantera osäkerhet.

Hur ska svenska myndigheter komma vidare?
–Att på allvar börja tänka mångfald och inte sträva efter konsensus och homogenitet som vi ofta gör i Sverige. Framgångsrika exempel från t.ex. USA visar att framgångsfaktorn stavas diversity. Det handlar också om insikten att innovation i dag drivs i nätverk tillsammans med externa aktörer och inte enbart inom de egna väggarna. En lyckosam förnyelseförmåga kräver olika perspektiv, att vi vågar misslyckas och att vi vågar utmana varandra.

–Vi kommer nu att intensifiera vårt arbete att skapa förutsättningar för kunskapsutbyte och lärande mellan myndigheterna för att främja just detta, säger Roger Lundegård.

FAKTA
Implement Consulting Group är ett av Nordens största Managementkonsultföretag med 610 konsulter och har en ledande position inom innovation och förnyelse inom offentlig sektor och näringslivet. Från starten 1996 har de haft en genomsnittlig årlig tillväxt på 20 procent. Under ledorden ”Förändring med effekt” verkar de i både Sverige, Danmark, Norge och Schweiz. Studien ”Innovation och förnyelse inom 112 svenska myndigheter” kan läsas i sin helhet på: www.implementconsultinggroup.com

Hitta rätt i Almedalen
med vår nya app!
Almedalen.se

Ladda ned den officiella eventlistan

All information på ett ställe

Skapa ett eget schema

Hitta alla event på kartan

Prova webbversion Created with Sketch.