Nästa generation av skolledarutbildning

Hur kan man förena statens krav på befattningsutbildning med ett professionellt inriktat rektorsprogram? Mittuniversitetet bjuder in Göteborgs-, Karlstads- Stockholms och Umeå universitet för att reda ut begreppen i alltid välbesökta seminarier i Almedalen – nu för fjärde året i rad.

– Det är viktigt att vi som forskare och utbildare av skolledare, d.v.s. rektorer och förskolechefer, deltar och tar initiativ i den debatt som ska forma framtidens skolledarutbildning, säger Mittuniversitetets rektorsutbildningschef Tomas Berglund.

Framtidens skolledning
Skolkommissionens betänkande som presenterades i våras är något av ett trendbrott i svensk skolpolitik. Där det länge legat fokus på styrning uppifrån och kontroll, talas det nu om tillit och autonomi. Begrepp som frirum ligger därför till grund för rektorsprogrammet i Mittuniversitetets tappning.

– Varje skolledare, skola och förskola har ett frirum för självständiga handlingar, förklarar Tomas. Vi utforskar vad som är tillåtet och möjligt inom dess ramar. Det är en stor del av vad som kan göra skolledarskap till en egen profession, i ordets djupaste bemärkelse. I Almedalsseminariet läggs ett starkt fokus på just denna fråga.

Korstryck
Mittuniversitetets rektorsprogram bygger på en analys av skolledares arbete och arbetsvillkor. Resultatet av analysen kretsar mycket kring begreppet korstryck.

– En skolledare idag är utsatt för tryck ifrån många olika håll, förklarar Gunnar Berg som är professor emeritus. Tryck från staten att följa läroplan och skollag, tryck från kommunen att hålla budget, tryck från arbetsmarknadens parter och inte minst från de interna normerna, skolkulturen, inom den egna skolan.

För att kunna göra väl övervägda val och hantera de problemsituationer som uppstår, måste man ha som utgångspunkt att man inte kan vara alla till lags. Arbetsvillkoren för en skolledare idag emanerar helt enkelt ur det samlade korstrycket, avslutar Gunnar Berg.

Fakta
Mittuniversitetet är sedan ht 2015 ett av landets sex anordnare av Rektorsprogrammet. Här lyfts delkursen i skolledarskap fram som huvudkurs, och bildar programmets röda tråd. Övriga delkurser i skoljuridik samt mål-och resultatstyrning bildar ett viktigt ramverk för skolledarskapets professionella yrkesutövande.

Läs mer på: www.miun.se

Hitta rätt i Almedalen
med vår nya app!
Almedalen.se

Ladda ned den officiella eventlistan

All information på ett ställe

Skapa ett eget schema

Hitta alla event på kartan

Prova webbversion Created with Sketch.