Natur och djur i skolan ökar elevernas sociala kompetens och inlärning

Samhället förlorar på att barn slutar gå i skolan. Att investera i barnen under skolåren med exempelvis specialpedagoger och läs-hundar är att bidra till hållbara människor som i vuxen ålder har rätt förutsättningar till ett gott liv.

Sveriges lantbruksuniversitet

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. SLU Framtidens djur, natur och hälsa – en strategisk plattform för tvärvetenskaplig forskning och samverkan som tar fram kunskap och lösningar för en god hälsa och välfärd för djur och människor i hållbara ekosystem.