Nu kan du hjälpa till att förebygga läkemedelsskador

Forskningsstudien Swedegene undersöker om genetiska skillnader mellan individer kan förklara varför vissa råkar ut för allvarliga biverkningar.

 

Läkemedelsbiverkningar är bland de vanligaste orsakerna till sjukhusinläggning. Även om de flesta är förutsägbara så har andra en tendens att uppträda oväntat vilket gör dem svåra att förhindra. 

Målet en nationell biobank

– Det finns begränsad kunskap om den sortens allvarliga biverkningar. Vi söker förklaringar till varför vissa patienter drabbas av biverkningar som svullnad i halsen, muskelsmärta, njursvikt, påverkan på blodbilden samt svåra hud- och leverreaktioner, säger Pär Hallberg, överläkare vid Klinisk farmakologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Studien genomförs i samarbete mellan Uppsala universitetet, Läkemedelsverket, Karolinska institutet och forskare i flera europeiska länder. En stor del av patienterna kommer via Läkemedelsverket och sjukvården, men Swedegene vänder sig också direkt till privatpersoner. Mia Wadelius, även hon överläkare vid Klinisk farmakologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala:

– Målet är en nationell biobank som gör det möjligt att finna genetiska markörer för de patienter som löper hög risk för biverkningar av ett läkemedel.

Genetiska test som förutsäger allvarliga biverkningar

Idag finns det genetiska test som kan förutsäga allvarliga biverkningar av ett fåtal läkemedel. Swedegene:s mål är att utveckla fler genetiska test så att framtida patienter slipper svåra konsekvenser av sin behandling. 

– Om man som patient drabbats av biverkningar och vill bidra kan man ta kontakt med oss på Swedegene per email eller telefon. Man bidrar genom att lämna ett blodprov vid närmaste vårdcentral som skickas till oss för analys. Vi gör även en telefonintervju för att få reda på sjukdomshistorien och läkemedelsbehandlingen, säger Mia Wadelius. Pär Hallberg avslutar:

– Genom detta bidrag medverkar man till att läkemedelsbehandling blir bättre och säkrare.

Swedgene

19378_1uu_logga

akademiska_logo
Swedegene kontaktas på email: info@swedegene.se

eller telefon 018-611 29 30.

Mer information på hemsidan

www.swedegene.se 

Hitta rätt i Almedalen
med vår nya app!
Almedalen.se

Ladda ned den officiella eventlistan

All information på ett ställe

Skapa ett eget schema

Hitta alla event på kartan

Prova webbversion Created with Sketch.