Nya möjligheter till förbättrad diagnostik hos smärtpatienter

Långvarig smärta är en av våra vanligaste folksjukdomar. Samtidigt som det innebär lidande för individer är det också en stor kostnad för samhället. Vid Akademiska sjukhuset i Uppsala pågår viktig forskning där nya rön kring biomarkörer i blodet vid långvarig smärta kan leda till bättre förståelse och diagnostik för denna patientgrupp.

Kronisk smärtproblematik är en av de vanligaste orsakerna till långvarig sjukskrivning och cirka 20 procent av Sveriges befolkning lider av någon form av långvarig smärta. Torsten Gordh är överläkare och professor inom klinisk smärtforskning vid Uppsala Universitet och beskriver tillståndet som en osynlig folksjukdom.

– När det gäller andra typer av sjukdomar kan läkare ofta ta ett blodprov eller en röntgenbild för att se var felet ligger. Inom smärtområdet har en liknande diagnosticering saknats och många patienter kan uppleva att de bemöts med misstro, eftersom inget ”syns” i lab-proverna. Nu har vi på Smärtcentrum fått möjlighet att använda en ny analysmetod som möjliggör provtagning även för smärtpatienter. Med den nya analysmetoden, utvecklad av forskare vid Uppsala Universitet har vi bland annat upptäckt en betydligt högre inflammationsaktivitet i blodet hos patienter med långvariga muskelsmärtor och diskbråck än hos patientgrupper där symptomen försvinner inom ett år. Att hitta objektiva förklaringar och kunna klassificera olika smärttillstånd med hjälp av biomarkörer ger oss viktig ny kunskap om vad som pågår i kroppen vid långvarig smärta, säger Torsten Gordh.

Akademiska sjukhusets nya metod för att undersöka smärtprocesser befinner sig ännu på forskningsstadiet, men kan leda till nya möjligheter när det gäller diagnostik och behandling för kroniska smärtpatienter. Enligt Torsten Gordh krävs ökade resurser för landets smärtkliniker och en mer jämlik smärtvård mellan olika landsting för att utvecklingen ska fortsätta framåt.

FAKTA
Smärtcentrum, Akademiska sjukhuset , Uppsala, har byggt upp den mest kompletta enheten för smärtbehandling i landet. Här erbjuds de flesta typer av förekommande smärtbehandlingar, allt från avancerade elektriska stimuleringsmetoder i hjärna och ryggmärg till mental och fysisk träning inom rehabiliteringsprogram. Smärtcentrum i Uppsala tar emot patienter från hela landet.

Läs mer på: www.akademiska.se

Hitta rätt i Almedalen
med vår nya app!
Almedalen.se

Ladda ned den officiella eventlistan

All information på ett ställe

Skapa ett eget schema

Hitta alla event på kartan

Prova webbversion Created with Sketch.