Nyköpings gymnasiums värdegrunds-
arbete leder till god utbildning

En gymnasieskola för framtiden är inkluderande. Det är en skola med mångfald där alla elever känner sig trygga och har möjlighet att nå sina mål. Likväl ger den även personalen möjlighet att nå sin fulla potential i karriären.

Fakta om Nyköpings gymnasium

  • 1630 elever, 250 medarbetare, lärarbehörighet på drygt 92 %
  • Gymnasiesärskola med nationella yrkesprogram samt individuellt program,
  • 6 yrkesförberedande program varav ett med riksintag, 5 studieförberedande program, introduktionsprogram, riksidrottsgymnasium (kanot)

Läs mer om Nyköpings gymnasium