Nytt kapitel i svensk industrihistoria

Den rikliga tillgången på grön el tillsammans med en välutvecklad infrastruktur skapar unika möjligheter för Sverige, inte minst för landsbygden. Den globala digitaliseringen har gjort att snabbväxande, men samtidigt energiintensiva företag, i det närmaste desperat söker efter lämpliga platser där man kan investera miljoner i serverhallar, batteritillverkning och liknande som direkt kan kopplas till en digital- och grön omställning. Allt fler blickar riktas nu mot Sverige.

– Vi har verkligen en fantastisk möjlighet här. Vi har en mycket god tillgång på grön el, bland den billigaste i hela Europa, och vi har en unik chans att ställa om tunga industrier till gröna industrier, menar Patrik Öhlund, VD för Node Pole.

Om några borde veta så är det just Node Pole, ett samriskbolag som ägs av Vattenfall och Skellefteå Kraft, och som uteslutande arbetar med att marknadsföra Sverige som den perfekta platsen för investeringar för energiintensiva företag. Med tanke på att globala giganter som Facebook och nu Amazon Web Services (AWS) redan fått upp ögonen för vilka möjligheter som erbjuds där uppe i Norden, är det ingen alltför vågad gissning att anta att fler är på väg.
Med andra ord ligger det som Node Pole och Sverige har att erbjuda synnerligen rätt i tiden.

Digitaliseringen, som skapat möjligheter för dessa globala företag att på rekordtid växa från ingenting till världsledande superföretag, kräver dock i många fall enorma mängder energi och gärna då massor av grön och billig energi – inte alltid en helt enkel kombination.

– Det är precis det vi kan erbjuda här i Sverige. Vi kan erbjuda den billigaste gröna elen i hela världen och det tilltalar de energiintensiva företagen. Att vi vid årsskiftet fick sänkt energiskatt för datacenterindustrin gör ju inte saken sämre, menar Patrik Öhlund.

Läs mer 

Kan då inte det faktum att Sverige och framför allt norra Sverige faktiskt ligger lite avsides vara ett hinder?
– Det är faktiskt tvärtom. Energiförlusterna från dataöverföring via fiber är i stort sett obefintliga samtidigt som energiförlusterna vid elöverföringar är ganska omfattande, vilket gör att produktionen för den här typen av företag bör ligga där elen finns, inte nödvändigtvis konsumenterna, förklarar Patrik, som ser ytterligare en tydlig fördel.

– De flesta företag arbetar aktivt med både hållbarhetsfrågor och med digital omställning. Här har vi en fördel. Till skillnad från många andra länder kan vi erbjuda både obegränsade mängder grön el och ett ledande affärsklimat för globala bolag som vill utveckla morgondagens industrier. Just dessa två faktorer blir än mer påtagliga om man tittar på den andra typen av företag som också är på jakt efter nya produktionsanläggningar – batteritillverkarna. Omställningarna till elbilar kräver en kraftig produktionsökning av litiumjonbatterier.

– Här blir det ju än mer påtagligt. Batteriproduktion är både energiintensiv och kräver nya tekniklösningar för återvinning av sällsynta metaller såsom litium. Här kan vi i Sverige erbjuda både rätt förutsättningar och lösningar.

Sverige har därför en stor möjlighet att inte bara hjälpa sig själva, utan kan i samma veva bidra till minskade utsläpp i hela Europa.

Läs mer

Det är just här som Node Pole hittar sina argument för att locka nya investeringar till landet.
Det handlar både om aktiviteter riktade direkt mot potentiella investerare, men också en mer generisk marknadsföring av regionen – och att prata direkt med morgondagens slutkunder.
– Här har vi stor hjälp av alla våra samarbetspartners, såväl företag som myndigheter, kommuner, regioner och inte minst Business Sweden som är en ytterst viktig partner.

Möjligheterna är alltså oanade, men det finns givetvis vissa utmaningar och det är något som man på Node Pole lägger stor vikt vid.
– Det här kräver en stor portion samarbete, där är det viktigt att alla är med och drar, förklarar Patrik. Han utvecklar:

– Vi måste gemensamt göra det så smidigt som möjligt för de företag som väljer att investera här. Det är en sak att locka hit dem baserat på nyss nämnda argument, men därefter måste vi uppfylla det vi lovar och minska farthinder i det stora och det lilla. Här krävs det ett väloljat samarbete mellan politiker, myndigheter, utbildningsväsendet, företag och organisationer. Det kan till exempel inte vara för svårt och långsamt att få tillstånd och annat, för då räcker det inte med att prata om billig, grön el.

Tillståndsprocesserna är alltid en brännande het fråga, vilket även kompetensförsörjningen kan bli på lång sikt. Kommer de stora företagen hit i enlighet med förväntningarna kommer det att behövas ett kraftigt tillskott av IT-ingenjörer och där har Patrik sina funderingar:
– Just nu klarar Sverige av kompetensförsörjningen, men på sikt krävs det omfattande insatser och de måste komma nu.

Möjligheterna finns alltså här och nu, men det kommer inte att fungera utan att alla drar sitt strå till stacken.
– Så är det, men gör vi det rätt känner jag att vi kan vara med och skriva ett nytt kapitel i svensk industrihistoria, avrundar Patrik.

Anmärkningsvärt är att detta i så fall är direkt kopplat till tidigare kapitel. Infrastrukturen, inte minst elförsörjningen, är världsledande i Sverige vilket beror i mångt och mycket på den tunga skogs- och pappersindustrin – samma industrier som drabbats hårt av digitaliseringen. Nu är det just digitaliseringsföretagen som kan ta deras plats som den nya basindustrin, tack vare infrastrukturen.

Läs mer

Hitta rätt i Almedalen
med vår nya app!
Almedalen.se

Ladda ned den officiella eventlistan

All information på ett ställe

Skapa ett eget schema

Hitta alla event på kartan

Prova webbversion Created with Sketch.