Ökad byggtakt av solceller – Nu vill Malmö ta nästa steg

Malmö stad har satt höga energimål. Enligt vårt eget miljöprogram ska hela Malmö försörjas av 100 procent förnybar energi år 2030. 

Fakta

Fakta
Smart Cities Accelerator är ett interreg ÖKS-finansierat projekt som arbetar för en fossilfri framtid och för att skapa smarta städer i Öresundsregionen. Ledande högskolor och universitet och utvalda kommuner har i partnerskap syftet att utveckla hållbara lösningar som bygger på intelligent användning av energi och integrerade datasystem. Smart Cities Accelerator analyserar både hur våra lagar och hur användarnas beteende ingår i utvecklandet av framtidens energisystem. Projektet fokuserer också på utbildning och inkluderar elever i nya, gröna lösningar då de är framtidens energianvändare. smartcitiesaccelerator.eu #smartcitiesacc

Läs mer på:

www.malmo.se/miljo