Patienternas synpunkter är en guldgruva

Om en vårdgivare vill fortsätta bedriva sin verksamhet i framtiden bör man lyssna noga på patienternas åsikter. Sophiahemmet har infört en digital patientenkät som samlar in och redovisar patienternas erfarenheter och synpunkter i realtid. Det har hjälpt att ställa om till en patientdriven verksamhetsutveckling där patienternas förslag till förbättringar omsätts i påtagliga åtgärder.

KeyForCare