Pedagogiska verktyg skapar ökad
studiero och trygghet i skolan

Bristande studiero är ett vanligt problem som skolpersonal och elever ställs inför. För att ge skolpersonalen bättre förutsättningar att skapa en miljö som ökar lärandet har Luleå Kommun, som en av de första kommunerna i Norrbotten, nu börjat implementera PAX i skolan, pedagogiska verktyg som ger ökad trygghet, delaktighet och ett lugnare klassrum.

Fakta om Luleå kommun

 

Luleå kommun har cirka 14 000 barn och elever i förskola upp till gymnasieskola och Barn -och utbildningsförvaltningen har cirka 3 000 anställda. PAX i skolan började implementeras i klassrummen under 2018 och det är idag 4 skolor, 26 lärare och drygt 300 barn som tagit del av metoden.

Läs mer på www.lulea.se