Politiska initiativ krävs för att vända negativ innovationstrend

Sverige beskrivs ofta som en stormakt inom innovation men statistiken visar samtidigt att vi på många områden halkat efter i en hårdare internationell konkurrens. Därför vill Mårten Gustafsson på mjukvaruföretaget Dassault Systèmes nu se politiska initiativ för att hjälpa företag att investera i sin digitala omställning.

Trots att Sverige brukar rankas högt i internationella jämförelser av innovationskraft finns det anledning att ifrågasätta bilden av Sverige som en ledare inom innovation och digitalisering. Det menar Mårten Gustafsson som är säljansvarig för mjukvaruföretaget Dassault Systèmes i Norra Europa. Han tror därför att Sverige behöver politiska initiativ för att hjälpa företagen att ställa om sitt innovationsarbete.

– Sverige har en tradition av stora industriföretag som jobbat mycket med inkrementella innovationer och vidareutveckling av sina produkter. Idag förändras dock näringslivet allt snabbare av små digitala bolag, som arbetar med radikala innovationer och som utmanar etablerade affärsmodeller. Jag tror därför att många företag behöver hjälp för att förstå och möta den här utmaningen. Det räcker inte att gå i samma fotspår. Om man till exempel skulle införa skattelättnader för de bolag som behöver ställa om och digitaliseras kommer fler företag få den insikten och våga ta steget, säger Mårten Gustafsson.

Även från regeringshåll har problemen med svensk innovation uppmärksammats. Näringsministern Mikael Damberg förklarade exempelvis förra året att Sverige, trots vår höga ranking på innovationslistorna, är medelmåttigt på att få fram nya innovationer, produkter, tjänster och växande bolag.

En orsak till detta är, enligt Mårten Gustafsson, att svenska företag halkat efter andra OECD-länder avseende investeringar i forskning och utveckling (FoU). Enligt siffror från Vinnova ökade näringslivets investeringar i FoU endast med 0,8 procent per år mellan 1999 och 2013, vilket är betydligt lägre än i stort sett alla andra OECD-länder.

Ett annat orosmoln som Mårten Gustafsson pekar ut är att svenska företag halkat efter i digitaliseringen, något som exempelvis kan ses i Sveriges placering på Boston Consulting Groups e-intensitets-index. Detta index mäter bland annat i vilken utsträckning konsumenter, företag och myndigheter anammar internet och Sverige har dalat från en tredjeplats 2011 till en niondeplats förra året. Fortsätter trenden förutspås Sverige sjunka till en 22:a plats år 2025, långt efter länder som Kina, Sydkorea, Storbritannien, Singapore, USA och Finland.

»Jag tror att vi skulle gynnas av att agera på statlig nivå för att svenska företag inte ska riskera att hamna ännu mer på efterkälken«

En viktig orsak till denna negativa trend tror Mårten Gustafsson är att många svenska företag har en förlegad syn på hur de ska investera i innovationer. Hans erfarenhet är att svenska företag visserligen har en god medvetenhet om att de behöver förändras men att de också är relativt obenägna att investera i nya teknologistöd som effektiviserar innovationsprocessen. Förutom några omtalade bolag, exempelvis Skype, Klarna, Mojang och Spotify, arbetar därför den stora majoriteten av svenska företag med innovationer på samma sätt som de alltid gjort.

– Vi ser en tendens av att företag i andra delar av världen är mer benägna att anamma ny modern teknologi som stimulerat hastigheten och träffsäkerheten i innovationsarbetet. Vi måste göra skillnad på att investera mer resurser i en ineffektiv process kontra att investera dem i en bättre process och modernare systemstöd.

För att få fler företag att genomföra dessa satsningar efterfrågar Mårten Gustafsson nu politiska initiativ. Bland annat tror han att skattelättnader till företag som investerar i sin digitala omställning skulle kunna vara ett effektivt incitament. En annan tänkbar förebild är den statliga finska finansieringstjänsten Digiboosti, en tjänst som riktar sig till små och medelstora företag som vill växa internationellt med hjälp av digitalisering. Genom Digiboosti får dessa företag finansiellt stöd till projekt som ska förändra företagets verksamhetskultur genom att dra nytta av digitaliseringen i sina arbetssätt och sitt ledarskap.

– Jag tror att vi skulle gynnas av att agera på statlig nivå för att svenska företag inte ska riskera att hamna ännu mer på efterkälken.

Följ debatten: Missa inte Dassault Systèmes Almedalsseminarium, onsdag 5/7, 15:15.

Presenteras av


Seminarium:

Är svenska företag ledare eller följare inom innovation och digitalisering?

Arrangör: Dassault Systèmes
Dag: Onsdag, 5/7
Tid: 15:15 – 15:55
Plats: Strandvägen 4, Dagens Nyheters tält
Medverkande:

  • Niklas Ekdal, Moderator
  • Mårten Gustafsson, Head of Enterprise Sales New Industries Northern Europe, Dassault Systèmes
  • Björn Ekelund, Research, Technology and Business Executive, Ericsson
  • Sara Öhrwall, Digital strateg
  • Sigbritt Karlsson, Rektor, KTH

Läs mer om seminariet här. 


Mårten Gustafsson, säljansvarig för Dassault Systèmes i Norra Europa.

Hitta rätt i Almedalen
med vår nya app!
Almedalen.se

Ladda ned den officiella eventlistan

All information på ett ställe

Skapa ett eget schema

Hitta alla event på kartan

Prova webbversion Created with Sketch.