PostNord kompletterar med digital post

PostNord arbetar med innovativa lösningar och kommer att lansera digital brevlåda som alternativ och ökad valfrihet för mottagarna av brevförsändelser.

Fakta

PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. 2017 hade koncernen cirka 31 000 anställda och en omsättning på drygt 37 miljarder SEK. Moderbolaget är ett svensk publikt bolag med koncernkontor i Solna. Besök oss på www.postnord.com

Läs mer på:

www.postnord.com