PTS vill att fler ska äntra det digitala samhället

Vårt samhälle digitaliseras allt mer och för att kunna ta del av bättre tjänster och kommunikationsmedel är uppkoppling ett måste. Trots att Sverige har ett väl utbyggt telenät och infrastruktur för internet saknar drygt 300 hushåll möjligheten att koppla upp sig. De utgörs till stor del av äldre och personer som bor långt bort från samhällen. Myndigheten Post- och telestyrelsen (PTS) hjälper de som saknar möjlighet till uppkoppling med stöd som man enkelt kan ansöka om.