Regelförenklingar ska leda till fler företag

Regeringen har beslutat om fem åtgärder för att förenkla för företagande och jobbskapandet. I förlängningen innebär det fler jobb och en ekonomi som växer, skriver de fyra alliansledarna Fredrik Reinfeldt (M) och Jan Björklund (FP), Annie Lööf (C), Göran Hägglund (KD) i Dagens Industri den 4 juli.

Alliansen fortsätter fokusera starkt på arbetslinjen och på att få fler i arbete. Man har sedan tidigare ett uttalat jobbmål om att 5 miljoner människor ska ha ett arbete 2020. En viktig del i detta enligt regeringen är att förenkla för människor att starta och driva företag. Under fredagen presenterade ledarna för allianspartierna fem åtgärder som ska leda till förbättrat företagsklimat i Sverige.

Det ska gå snabbare att starta företag

I dag är handläggningstiden för att registrera aktiebolag 16 dagar. Vi vill korta den tiden. Bolagsverket får nu i uppdrag att säkerställa att i de fall ärendet inte behöver kompletteras ska registrering av aktiebolag ske inom fem arbetsdagar.

Höj gränsen för förenklad faktura

Vi vill höja gränsen för förenklad faktura från dagens 2.000 kronor till 4.000 kronor. Det minskar de administrativa kostnaderna, framför allt för de minsta företagen.

Minska den administrativa skattebördan

Vi ger Skatteverket i uppdrag att mäta tiden företagare lägger på administration och hitta åtgärder som kan minska bördan för dem. Skatteverket får också i uppdrag att årligen rapportera hur våra regelförenklingar bidrar till att minska den tid företag ägnar åt skatteadministration.

Underlätta för företagande i livsmedelssektorn

Flera kommuner har utarbetat modeller för sina livsmedelskontroller som bygger på att undvika förelägganden genom en mer aktiv dialog med företagen. Utan att ambitionen för livsmedelssäkerheten minskar skapas enklare regeltillämpning. Statskontoret får i uppdrag att undersöka hur denna dialogmodell kan tillämpas mer generellt. I syfte att utveckla svensk mat och få fler företag och jobb på landsbygden kan dessutom Livsmedelsverkets uppdrag behöva breddas till att även inkludera uppgiften att underlätta för företagande inom livsmedelssektorn.

Kortade handläggningstider på Migrationsverket

För att snabbväxande företag inte ska stanna i utvecklingen behöver de snabbt kunna anställa. Vi vill korta handläggningstiden av arbetstillstånd, som i genomsnitt var drygt 15 veckor förra året. Migrationsverket ska bland annat utveckla det elektroniska ärendehanteringssystemet och förbättra webbansökan för att åstadkomma detta.Vi har förslagen för att förenkla företagens vardag. I förlängningen innebär det fler jobb och en ekonomi som växer.

Klicka här för att läsa artikeln i sin helhet, publicerades i Dagens Industri 4 juli.

Hitta rätt i Almedalen
med vår nya app!
Almedalen.se

Ladda ned den officiella eventlistan

All information på ett ställe

Skapa ett eget schema

Hitta alla event på kartan

Prova webbversion Created with Sketch.