Relight skapar fler timmar på dygnet

Dubbelarbete, administrativ överbelastning och ineffektiva processer riskerar att kväva engagemang och drivkraft på en arbetsplats. För att utmana det monotona och tidskrävande arbetet bildades det nya företaget Relight.
– Vi vill skapa framtidens arbetssätt, säger Johan Mangnäs, vd.

• Bolagets löfte till marknaden kan sammanfattas i att Relight skapar framtidens arbetssätt: ”REDESIGNING WORK.LIFE”.

• Relight är svensk partner till K2, en världsledande plattform för digitalisering med +4 miljoner användare, i bland annat
30% av världens 100 största bolag. 

• Genom partnerskapet med K2 och digitaliseringsplattformen samt bolagets arbetssätt, skapar Relight snabba effekter
och värde hos sina kunder.

• Bolaget bildas som ett systerbolag till Headlight AB, och arbetar över hela Sverige med offentliga verksamheter såväl
som med det privata näringslivet.

• Bolaget har sitt säte i Örebro och, genom Headlight, även kontor i Borlänge, Västerås och Stockholm

Läs mer på:

www.relight.se