Rent vatten utan klor

785 miljoner människor har inte tillgång till rent dricksvatten. Vatten finns ofta men är kontaminerat. Det svenska företaget Xinix International AB har ett desinfektionsmedel som är effektivare än klor men som inte skadar människa, djur eller natur.

XiniX

XiniX är ett företag som erbjuder ett effektivt, dokumenterat, miljövändligt desinfektionsmedel som bidrar till att lösa det ökande globala behovet av dricksvatten. Produkterna används av allt från företag, räddnings- och biståndsorgan till resenärer.