Så kan svenska företag bli bättre på att se in i framtiden

Svenska företag satsar på fel typ av innovation och riskerar att hamna på efterkälken. Det menar Sofie Lindblom på Innovations360 Group som under ett seminarium på måndagen presenterade hur svenska bolag kan bli bättre på radikala innovationer.
Sofie Lindblom, vd för Ideation360 illustrera svårigheterna med att bryta invanda tankemönster och tänka radikalt.

Under måndagseftermiddagen anordnade Dagens Nyheter och Innovation360 Group ett seminarium som utmanade bilden av svensk innovation. Rubriken för seminariet var ”1% av Sveriges bolag lyckas med radikal innovation – hur når vi 100%” och tog avstamp i en paradox. Sverige rankas nämligen högt i nästan alla internationella innovationsmätningar samtidigt som Innovation360 Group, i sina egna analyser av över 1000 bolag i hela världen, upptäckt att Sverige bara är medelmåttiga när det gäller så kallad radikal innovation.

– Det finns ungefär 1 procent högpresterande bolag i Sverige som har bestämt sig för att de ska förändra världen inom sina respektive industrier. Resten fastnar i små förbättringar och gör egentligen det de alltid har gjort, berättade Sofie Lindblom, vd för dotterbolaget Ideation360.

Enligt Innovation360 Group är den här skillnaden, mellan radikal och inkrementell innovation, avgörande. Enligt Sofie Lindblom är svenska bolag nämligen väldigt duktiga på inkrementell innovation men sämre på den radikala innovation som skapar framtidens vinnarföretag. Därför oroar sig Sofie Lindblom för att många svenska bolag i framtiden kommer bli omsprungna av utländska konkurrenter som satsat mer på radikal innovation – en aspekt som innovationsmätningarna i regel missar.

– Mätningarna fokuserar oftast på makrofaktorer som hur mycket pengar som satsas på R&D, hur många patent vi har och hur många forskare och ingenjörer vi har, förklarade hon.

Så kan bolagen bli bättre

Inom Innovation360 Group har man därför tagit fram ett innovationssystem som hjälper företag att arbeta med radikal och inkrementell innovation samtidigt. Genom detta system är tanken att skapa en metodik inom företaget som gör organisationen bättre på att plocka upp nya idéer och aktivt testa dem. Den nya strukturen ska på så vis bryta invanda mönster och få medarbetarna att våga tänka nytt. 

– Det som är så svårt med radikal innovation är att alla läser samma trendrapporter och omvärldsanalyser och då väljer vi samma idéer. Vi vågar inte riktigt utmana och ta den här nya idén för att den står ut och den är udda. Som människor vill vi gärna välja det som vi känner igen och som känns tryggt.

Enligt Sofie Lindblom är en viktig del i innovationssystemet att tänka på innovation utifrån tre horisonter. Horisont 1 handlar om inkrementella innovationer som tar sikte på de kommande 12 månaderna, oftast är det här företagen har sin största lönsamhet idag och är mest bekväma. I horisont 2 tittar man istället på innovation ur ett perspektiv av 12 till 36 månader framåt. Här kan företagen inte längre använda etablerade projektplaner och budgetar eftersom osäkerheten är större och måste istället ha ett mer utforskande arbetsätt. I horisont tre är innovationsperspektivet tre år och framåt och här är förankringen i kärnverksamheten mycket mindre. I den tredje horisonten måste företagen därför satsa på att arbeta helt experimentellt och förutsättningslöst, vilket också involverar mycket större risk och osäkerhet.

– Därför befinner sig inte så många i horisont tre men det ger en otrolig konkurrensfördel eftersom vi tittar på vad som händer i framtiden. Här har vi också mycket större chans att ta ledning eftersom det är väldigt svårt för konkurrenter att kopiera oss, förklarade Sofie Lindblom.

Läs mer om Innovation360 Groups tjänster. 

För att lyckas i horisont tre menar Sofie Lindblom att det är viktigt att samla in många vitt skilda idéer och sedan arbeta i en iterativa process – där företaget sätter upp hypoteser som sedan testas genom små experiment. Nyckeln här är alltså kvantitet snarare än kvalitet eftersom du inte vill fästa dig för mycket vid något spår. På så vis kan besluten om vilka innovationer man ska satsa på tas baserat på data, snarare än på magkänsla.

Ett vanligt problem för företag dock att de är alldeles för ovana med att arbeta på det förutsättningslösa sätt som krävs vid horisont 2 och 3. Ofta finns inte rätt ledarskap på plats och de affärsplaner och budgetar som styr det vardagliga arbetet fungerar inte. Just därför tror Sofie Lindblom också att många svenska företag undviker att satsa på den här typen av innovation – för att minimera risk. Resultatet blir dock ofta det motsatta och just därför tror hon att Innovation360 Groups system är viktigt för deras kunder.

– Man måste våga utmana och ta risker, för att inte ta någon risk är det mest riskfyllda du kan göra idag.

Presenteras av

Presenteras av


Innovation 360 Groups mission är därför att mäta, benchmarka och ge råd till företag för att ytterligare stärka deras innovationsförmåga och konkurrenskraft.

Läs mer här.

Hitta rätt i Almedalen
med vår nya app!
Almedalen.se

Ladda ned den officiella eventlistan

All information på ett ställe

Skapa ett eget schema

Hitta alla event på kartan

Prova webbversion Created with Sketch.