Så kan Sveriges kommuner få fart på digitaliseringen

Sveriges kommuner vill digitaliseras men är osäkra på hur det ska gå till. Den slutsatsen drar konsultföretaget Public Partner som är specialiserade på verksamhetsutveckling inom offentlig verksamhet. De har tankar om hur kommunledningen kan få fart på digitaliseringen.
Eva Lagbo Bergqvist och Krister Högne på Public Partner.

Sveriges kommuner vill digitaliseras men är osäkra på hur det ska gå till. Den slutsatsen drar konsultföretaget Public Partner som är specialiserade på verksamhetsutveckling inom offentlig verksamhet. De har tankar om hur kommunledningen kan få fart på digitaliseringen.

Att Sveriges kommuner har ett behov av att digitaliseras är tydligt. Med en åldrande befolkning och ökande krav på krav på utbyggd vård, skola och omsorg måste verksamheterna bli effektivare.

Enligt en undersökning som konsultföretaget Public Partner nyligen genomförde svarade också samtliga tillfrågade kommundirektörer att digitaliseringen var nödvändig för att lyckas med verksamhetsutveckling i kommunen. Samtidigt gjorde samma undersökning det tydligt att kommunerna inte vet var man ska starta.

Enligt Public Partner, som är specialiserade på att stödja verksamhetsutveckling i offentliga organisationer, tror man sig dock se en tydlig väg framåt för kommunerna. Genom att sluta prata om digitalisering och istället använda begreppet ”den smarta kommunen” hoppas man kunna komma ifrån de tekniska diskussioner som ofta inte leder till de stora framstegen. Genom att istället anta en framtidsvision kring hur kommunenen kan jobba snabbare hoppas man kunna låta kommunens syfte styra digitaliseringen istället för tvärtom.

– Man kanske inte vet i vilken ordning man ska börja och det är ju olika beroende på var man står. Men om man inte kan relatera det till en större helhet som ”den smarta kommunen”, då blir det lätt godtyckligt. Men om man har de här tre pusselbitarna: framtidsberättelse, någon form av strategisk plan för respektive verksamhet och en tanke på hur man ska ta sig dit. Då kan man lättare sortera i vilka satsningar man faktiskt ska göra, förklarar Eva Lagbo Bergqvist på Pubilic Partner.

Vill du veta mer om hur Public Partner kan hjälpa offentlig verksamhet till en framgångsrik digitalisering?

Läs hela artikeln på www.digitaliseringen.se

Presenteras av

default-logo

Public Partner är ett konsultföretag med en djup förståelse för styrning och ledning i offentliga organisationer.

Detta kombinerar vi med kunskaper och erfarenheter om lokal delaktighet och förankring från våra hundratals uppdrag över landet.

Läs mer på:
www.publicpartner.se

Läs hela artikeln på www.digitaliseringen.se

Hitta rätt i Almedalen
med vår nya app!
Almedalen.se

Ladda ned den officiella eventlistan

All information på ett ställe

Skapa ett eget schema

Hitta alla event på kartan

Prova webbversion Created with Sketch.