Så kan vi lösa Sveriges utmaningar med dagvattenhantering

Hållbar dagvattenhantering är en stor utmaning för Sveriges kommuner och landsting. Utbytestakten på gamla vattenledningar är för låg tillsammans med att klimatförändringar ytterligare ökar behovet av ökad kapacitet. Lösningen ligger i ett proaktivt angreppssätt.

Fakta om Pipelife

Pipelife International med säte i Wien, Österrike, är idag en ledande europeisk plaströrsproducent. Koncernen är representerad i 26 länder med 26 fabriker. Produktionen sker i huvudsak med termoplasterna PVC (polyvinylklorid), PE (polyeten) samt PP (polypropen).

Läs mer här