Så nådde Älvdalens kommun kunskapskraven med hjälp av Microsoft

Digitala verktyg har visat sig kunna bidra till bättre samarbete och studieresultat i svenska skolor. I Älvdalens kommun visar statistik från Skolverket att flest niondeklassare i Dalarnas län uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen. Kunskapslyftet kom som resultat av ett förändringsarbete som både inkluderade skolutveckling och en implementation av digitala helhetslösningar från Microsoft och Microsoft-partnern Haldor.