Så ska svenska företag överleva i den digitala konkurrensen

Svenska företag måste bli modigare och våga tänka nytt i sitt innovationsarbete. Det är några av slutsatserna från Dassault Systèmes seminarium om det svenska innovationsklimatet i Almedalen.
Moderatorn Niklas Ekdal frågar ut Björn Ekelund, Sara Öhrwall och Mårten Gustafsson under Dassault Systèmes seminarium i Almedalen.

Är svenska företag ledare eller följare inom innovation och digitalisering? Under den rubriken bjöd Dassault Systèmes och Dagens Nyheter in till ett seminarium på onsdagen under Almedalsveckan. Syftet med seminariet var att diskutera de innovationsutmaningar som svenskt näringsliv står inför och Mårten Gustafsson, försäljningschef för Norra Europa på Dassault Systèmes, inledde seminariet med att ge uttryck för sin oro över det svenska innovationsklimatet.

Enligt Mårten Gustafsson ser nämligen Dassault Systèmes, som leverantör av högteknologiska system för exempelvis produktdesign och produktutveckling, att svenska företag inte satsar tillräckligt på att utveckla och modernisera sina innovationsprocesser.

– Ledande företag i andra delar av världen är mer benägna att anamma den här typen moderna verktyg än vad vi ser i Sverige och då pratar jag framförallt om etablerade företag, berättade han.

Att svenska företag är så långsamma med att utveckla sina arbetsätt för innovation beskrev Mårten Gustafsson som ett stort hot mot svenskt näringsliv. Om inte svenska företag satsar på att bli mer effektiva och träffsäkra i sitt innovationsarbete tror han nämligen att vi snabbt kan bli omsprungna av internationella konkurrenter.

– Medvetenheten finns bland företag att de måste lägga tid och pengar på forskning och utveckling. Vad jag däremot tror att vi behöver lära oss mer om är tillvägagångssättet. För lösningen är inte att lägga mer tid och pengar på att göra samma saker på samma sätt som vi alltid gjort, berättade han.

Läs mer om Dassault Systèmes lösningar.

På plats under seminariet fanns också Björn Ekelund, forskningschef på Ericsson, som pekade på kompetensbristen som en av de största utmaningarna i Ericssons innovationsarbete. De senaste åren har det skrivits en hel del om bristen på digital kompetens i Sverige och utmaningen verkar också vara särskilt tydlig för större företag. Enligt Sigbritt Karlsson, rektor på KTH, finns det nämligen en tydlig trend av att deras studenter föredrar mindre bolag framför större industrikoncerner.

– Vi ser ganska tydligt att våra studenter föredrar att gå till konsultbolag, mindre företag och start-ups av den anledning att där får de utlopp för att vara kreativa och utveckla sina egna tankar och idéer. På storföretagen är det svårare eftersom man blir en liten kugge, förklarade hon.

Att stora etablerade företag är mer trögrörliga innebär så klart ett problem när teknikutvecklingen går allt snabbare och ”disruptors” dyker upp i bransch efter bransch. På Ericsson har man också identifierat den här utmaningen och Björn Ekelund berättade om ett spännande initiativ för att ta till vara på de anställdas innovationsförmåga.

– Vi har nyligen startat något som heter Ericsson Garage på 15 ställen i världen. Dit kan de anställda få ta sina idéer och utveckla dem och till och med skapa en liten start-up internt, berättade han.

Vikten av att prova nya processer och arbetsätt kring innovation var också något som den digitala strategen Sara Öhrwall talade om. För att överleva i den digitala konkurrensen anser hon att företagen inte får bli bekväma utan måste bygga organisationer som hela tiden utvecklas och kan förändra sina affärsmodeller. Riskerna för de företag som inte vågar göra detta illustrerade hon med ett exempel från USA.

– Det är en helt ny värld, Amazon har idag 40 procent av hela retail-marknaden i USA. Kliver de in i Sverige idag, vad händer då med handeln? Vi måste förstå att det här är på allvar ett hot mot våra etablerade strukturer och system.

Just en sådan utveckling är också det som Mårten Gustafsson oroar sig för om inte svenska företag vågar satsa på att modernisera sitt innovationsarbete. Samtidigt menade han att det kan vara svårt för företag att bara bryta med invanda och framgångsrika metoder. För att underlätta för företagen att göra sådana satsningar efterfrågade han därför politiska initiativ som ska skapa rätt incitament.

– Varför inte introducera en form av rot-avdrag för företag som behöver se över sin it-infrastruktur och it-lösningar, så att de konkurrerar på samma villkor som företag i andra delar av världen.

Presenteras av

 

 

Fakta om Dassault Systèmes

Dassault Systèmes är ledande inom 3D-upplevelser och tar fram virtuella miljöer för hållbar innovation. Deras världsledande lösningar förändrar hur produkter utvecklas, tillverkas och underhålls.

Dassault Systèmes ger mervärde till 210 000 kunder av olika storlek och inom olika branscher i fler än 140 länder.

Läs mer på:

www.3ds.com/sverige.