Så ska transporterna bli fossilfria till 2030

Formgivare: Stefan Borell

I tre år har projektet GreenCharge Sydost arbetat med att besvara en viktig framtidsfråga: Hur tar vi elfordonen från vision till verklighet? Projektet har drivits regionalt i Småland och Blekinge men resultaten har betydelse för hela Sverige.

– Huvudmålet är ett regional marknadsgenombrott för elfordon i Småland och Blekinge. Sen jobbar vi med forskning parallellt där vi tar fram affärsmodeller och tittar på deras hållbarhetskonsekvenser när det tillämpas i kommunerna. Alltihop ska mynna ut i en färdplan för hur vi ska kunna nå målet om fossilfria transporter till 2030, berättar Henrik Ny, forskningsledare för GreenCharge och lektor vid Blekinge Tekniska Högskola.

En av de saker som gör projektet unikt är upplägget där forskning och praktiska initiativ utvecklats samtidigt. Redan från starten har kommunerna som deltar i projektet förbundit sig att köpa in både elfordon och infrastrukturen som behövs för att ladda dem. Tanken med att låta kommunerna gå i bräschen och testa tekniken är både att skapa ett intresse för företagen att investera i tekniken och att ge Henrik Ny och hans forskarlag en möjlighet att studera vilka effekter initiativen faktiskt får. De praktiska delarna har Miljöfordon Syd ansvarat för

»GreenCharge har skapat ett starkt engagemang i Småland, Blekinge och Norra Skåne och därmed tagit ett viktigt steg framåt mot fossilfria transporter«

Minoo Akhtarzand, Landshövding Jönköpings Län.

En annan del av projektet har handlat om demonstrationer där folk helt enkelt har fått se och prova elbilar. Detta har enligt Henrik Ny varit en otroligt viktig del av projektet eftersom det hjälper till att skapa en förståelse och en efterfrågan för elfordon bland befolkningen.

– Det är så många myter, okunskap och felkunskap som finns där ute. Det gäller att bygga upp bra koncept och sedan visa upp det tydligt så att folk får sitta i elbilar. Man brukar prata om ett elbilsleende när man kommer ut ur bilen, säger Henrik Ny.

En färdplan till 2030

Efter tre år börjar nu projektet närma sig slutet på den här första fasen som kommer mynna ut i en färdplan för vad som krävs för att gör transporterna fossilfria. GreenCharge kommer under Almedalsveckan visa upp några av sina resultat och peka ut viktiga insatser som kan göra drömmen om fossilfria transporter till verklighet.

»Elfordon och förnybar energi kan ge fler arbetstillfällen«

Henrik Ny, forskningsledare för GreenCharge

Ett område där Henrik Ny ser stor potential för elfordon, och ett naturligt sätt att utveckla infrastrukturen som behövs, är elbussar.

– Vi har räknat på olika typer av bussar och kommit fram till att elbussarna var 20 procent billigare än dieselbussarna, berättar han.

GreenCharge har även gjort en uppföljande studie på elbussar där man i åtta städer gjort praktiska tester för att säkerställa resultaten. De resultaten kommer man presentera på sitt seminarium under Almedalsveckan. Enligt Henrik Ny är elbussarna ett exempel på hur kommuner och den offentliga sektorn kan ta ledningen i utvecklingen och på så vis skapa intresse bland företagen att satsa på den här tekniken. Att förlita sig på att näringslivet själva går i bräschen tror han är svårt eftersom det idag finns väldigt få incitament i Sverige.

– Vi har tittat på styrmedel i olika länder och kommit fram till att Norge har kommit överlägset längst i världen när det gäller styrmedel för elfordon. Sverige ligger långt framme i installerad förnybar energi men har stor förbättringspotential när det gäller styrmedel för förnybar energi och elfordon. Detta har redan konsekvenser för svensk industri. Det sista svenska solcellsföretaget lades exempelvis ner för ett par månader sedan, förklarar Henrik Ny.

En omställning till elfordon kan verka utmanande för befintliga jobb i traditionell industri men enligt Henrik Ny finns det mycket som tyder på att elfordon och förnybar energi kan ge fler arbetstillfällen.   

– Vi har nu en stor möjlighet att behålla och bredda Sveriges ledande ställning inom förnybar energi genom att införa kraftfulla incitament också för elfordon. Om vi inte gör detta riskerar vi sitta fast i ett allt dyrare fossilt transportsystem som kommer att kosta mycket mer i utsläpps- och bränslekostnader när oljan så småningom blir allt dyrare.

GreenCharge Sydost

Print

Blekinge Tekniska Högskola är huvudman för projektet och ansvariga för forskningen. Miljöfordon Syd ansvarar för projektledningen och totalt består projektet av ett 60-tal olika partners.

Till stöd i projektets genomförande har huvudmannen också tillsatt en styrgrupp med verkställande beslutsfattare från både offentligheten och näringslivet.

Minoo Akhtarzand, Landshövding i Jönköpings län, är ordförande.

Läs mer om oss här:

www.greencharge.se

2012_Henrik-Ny_BTH_solcellsbild

Henrik Ny,

Forskningsledare för GreenCharge och lektor vid Blekinge Tekniska Högskola

Minoo_Akhtarzand_pressbild1

Minoo Akhtarzand, Landshövding i Jönköpings län.

Hitta rätt i Almedalen
med vår nya app!
Almedalen.se

Ladda ned den officiella eventlistan

All information på ett ställe

Skapa ett eget schema

Hitta alla event på kartan

Prova webbversion Created with Sketch.