Samverkan för utbildning på vetenskaplig grund

För att driva på utvecklingen av den svenska skolan har ett antal skolhuvudmän inlett ett partnersamarbete med det fristående skolforskningsinstitutet Ifous. Genom konkret utvecklingsarbete på vetenskaplig grund vill man minska klyftan mellan forskning och praktik.

För att driva på utvecklingen av den svenska skolan har ett antal skolhuvudmän inlett ett partnersamarbete med det fristående skolforskningsinstitutet Ifous. Genom konkret utvecklingsarbete på vetenskaplig grund vill man minska klyftan mellan forskning och praktik.

Karin Hermansson, FoU-ansvarig hos Ifous, brinner för det goda syftet; nämligen att göra det lättare för skolan att ta del av forskning för att ge fler elever möjlighet att lära sig mer. När skolan är en del av processen är forskningsunderlaget hela tiden dynamiskt och levande. Ifous medlemmar får delta i olika FoU-program och seminarier samt ta del av forskningsbevakning.

 

Målet med FoU-program är att få igång en utvecklingsprocess inom skolan, t ex genom praktiska undervisningsövningar och systematiskt reflektionsarbete parallellt med föreläsningar och kunskapsinhämtning.

– Om ett förändringsarbete ska fungera måste det vara långsiktigt, bedrivas systematiskt och genomsyra hela organisationen på alla nivåer, menar Karin Hermansson.

FoU-program i praktiken
På Kastalskolan i Östersund är man inne på andra året med FoU-programmet Digitalisering av skolan. Via frågeställningar och arbetsuppgifter har lärarna fått vägledning hur de ska jobba med digitala verktyg, berättar David Sundström, förstelärare.

 

– Vi ville följa utvecklingen på digitaliseringsområdet på ett forskningsbaserat sätt. Genom programmet får vi reflektera över vad vi håller på med samt tillgång till hur andra skolor jobbar runt om i landet.

För Kastalskolan har FoU-programmet skapat en tydlig röd tråd genom verksamheten och gett ökade kunskapsmöjligheter för eleverna.

– Vi har helt växlat över till en digital verksamhet och under tidens gång har vi utvecklat en egen plan. FoU-programmet har varit en mycket bra del i processen, säger David Sundström.

»Vi vill ta vårt ansvar och bidra till utveckling av den svenska skolan.«

Samverkan – en nödvändighet

Nyligen inleddes ett partnersamarbete mellan Ifous och några av landets skolhuvudmän; Stockholms stad, AcadeMedia, Helsingborgs stad, Nacka kommun och Kunskapsskolan.

– I en bransch där det finns många olika riktningar och ideologier är det nödvändigt att luta sig mot forskning och därför har vi valt att samarbeta med Ifous som vi ser som en hållbar och opartisk aktör, säger Einar Frans- son, produktionsdirektör i Nacka kommun.

Presenteras av

ifous_svart-1

Ifous är ett fristående, icke-vinstdrivande skolforskningsinstitut som finansieras i huvudsak via medlemsintäkter.

Per den 31/12 2015 hade Ifous 176 medlemmar – de flesta skolhuvudmän, kommunala och fristående – men även andra organisationer med intresse för utbildningsfrågor.

Läs mer på
www.ifous.se

Hitta rätt i Almedalen
med vår nya app!
Almedalen.se

Ladda ned den officiella eventlistan

All information på ett ställe

Skapa ett eget schema

Hitta alla event på kartan

Prova webbversion Created with Sketch.