Samverkan mellan universitet och företag ska ge ökad tillväxt

Samverkan mellan akademi och företag ger både ökad innovationskraft och konkurrenskraft. Örebro-, Uppsala- och Linköpings universitet har tillsammans tagit ett samlat grepp för fler samarbeten med små och medelstora företag som resulterat i stora framgångar.